Earth hour

Be kind to the planet

I helgen släcker världen ljuset

Dagen finns för att påminna människan att ta hand om sin planet.

Earth hour blir till vecka

I Höganäs tycker man inte att det räcker med en timme för att uppmärks...