Döva

Teckenspråkets dag fyller 40 år

1981 bestämde riksdagen att teckenspråket skulle bli dövas förstaspråk.

Tuffis är fritidsgården för döva

På fritidshemmet Tuffis träffas barn som är döva eller hörselskadade. Alla ska ha rätt till att lära sig skriva och läsa. Men nu kanske frit...