Avgaser

Indien försöker minska föroreningar i luften

Indien har stora problem med dålig luft. Men nu ska ett nytt system göra att utsläppen minskar.

Sverige behöver släppa ut mindre avgaser

Det kommer bli svårt för Sverige att nå klimatmålen. Det tror Trafikverket.