arbetsmiljöverket

Dålig arbetsmiljö på skolor

Arbetsmiljön på många skolor är inte tillräckligt bra. Med arbetsmiljö menas miljön i skolan eller på jobbet.