arbetsmiljö

Reporterskola

Sörmland: Vi vill ha en roligare skolgård

Vi vill förbättra miljön på Gökstensskolan.

Dålig arbetsmiljö på skolor

Arbetsmiljön på många skolor är inte tillräckligt bra. Med arbetsmiljö menas miljön i skolan eller på jobbet.