Änggården

Få känner till allergiförskola

Änggårdens allergiförskola ligger vid Pildammsparken. Det är Malmös enda allergiförskola.   De barn som går där är allergiska mot pälsd...