äldreboenden

Besöksförbud på äldreboenden försvinner

Från och med den 1 oktober kan vi besöka släktingar på äldreboenden igen.