Sörmland: Nu måste alla använda plattan på förskolan

Ett barn som sitter med en surfplatta.

Många barn börjar använda surfplattor redan när de är små.

WHO

WHO är en organisation som arbetar med hälsa i hela världen. De arbetar för att alla människor ska må bra.

Nu blir alla förskolor tvungna att använda digitala verktyg för att lära ut saker till barnen. Men en del vuxna är oroliga för att det blir för mycket skärmtid.

 

I skolan måste lärarna använda digitala verktyg, som plattor eller datorer, för att lära ut saker till eleverna. Hittills har det inte varit så i förskolan. Men nu har regeringen bestämt att förskolor också måste använda digitala verktyg.

 

Men många vuxna är oroliga för att förskolebarnen kommer sitta för mycket vid en skärm. Det kan ju hända att barnen sitter mycket vid en mobil, platta eller dator hemma också. Och då blir det många timmar framför en skärm varje dag.

 

WHO har kommit fram till att det inte är bra att sitta för mycket framför en skärm, speciellt inte för små barn. WHO säger att barn under två år inte ska sitta vid en skärm alls. Barn mellan två och fem år ska sitta max en timme om dagen.

 

Samtidigt kan läsplattor vara ett väldigt bra verktyg för att lära sig. Det finns många roliga program för att till exempel lära sig läsa.

 

Jennifer Gustafsson arbetar på Franciscus förskola i Nyköping. Hon tror det kommer gå bra att använda plattor i förskolan, bara lärarna tänker efter.

 

– Vi lever i en digitaliserad värld, vilket medför både för- och nackdelar. Man får ta på sig sina kritiska glasögon och använda sitt sunda förnuft.

Det finns många sätt att lära sig saker.
Ett sätt är att använda digitala verktyg
alltså till exempel datorer eller surfplattor.

 

Nu ska alla förskolor i Sverige bli tvungna
att använda sig av digitala verktyg.
Många vuxna är oroliga för detta
för att barnen sitter så mycket framför skärmar.

 

Det är inte bra att sitta för mycket framför skärmar.
Och barn som är yngre än två år
ska helst inte alls sitta framför skärmar.

 

Men surfplattor och datorer är ändå
ett väldigt bra sätt att lära sig saker på.
Jennifer Gustafsson arbetar på en förskola i Nyköping.
Hon säger att det finns både för- och nackdelar
med digitala verktyg.