Sörmland: Högstadieelever i Sörmland dåliga på att använda hjälm

En tydlig trend när det kommer till hjälmanvändning är att barn allt oftare slutar att använda cykelhjälm, när de börjar på högstadiet.

 

Lagen som finns idag, som säger att personer under 15 år måste ha hjälm när de cyklar, fungerar dåligt tycker Lars Nordqvist, som är verksamhetsansvarig på NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerheten i Sörmland.

 

– Det räcker i princip med att barnet säger “och” om en polis uppmärksammar ett barn om hjälmtvånget. Böter delas nämligen inte ut om inte barnet är i sällskap av en förälder, säger Lars Nordquist till E-kuriren.

 

Färre än hälften av alla cyklister i Sörmland använder cykelhjälm i trafiken. En siffra som skiljer sig stort om man tittar till mopedister där siffran är 98 procent.

 

– Det beror på att det är lag på att använda hjälm när man kör moped och det saknas en lag för personer över 15 år när det kommer till cykel, säger Lars Nordquist.

 

I och med att det finns fler elcyklar idag i trafiken har även hastigheterna för cyklisterna ökat vilket leder till farligare olyckor.

 

– Den vanligaste olyckan bland cyklister är singelolyckan, men många olyckor rapporteras inte, säger Lars Nordquist.

 

Han menar att om man ramlar på en cykelväg och man är själv och går till vårdcentralen för att plåstras om, så är det inget som brukar registreras.

– Det är först när olyckan blir allvarlig som polisen kopplas in och det registreras som en trafikolycka, säger Lars Nordquist.

 

Foto: Arkivbild

Det blir vanligare och vanligare
att barn slutar använda cykelhjälm.
Det är farligt när många cyklar idag
är elcyklar som åker väldigt fort.

 

Det är lag på att alla upp till 15 år
måste ha cykelhjälm.
Men polisen kan inte dela ut några böter
om barnet inte har en vuxen med sig.
Därför är det många som inte bryr sig.

 

Lars Nordquist jobbar med
säkerhet i trafiken.
Han tycker att lagen inte fungerar
som den ska.

 

Han tycker att det ska vara lag på
att alla måste ha cykelhjälm.
Det är till exempel lag på att alla som åker moped
måste ha hjälm.
Och det är många fler som åker moped
som också har hjälm på sig.