Förbered nästa månads skrivuppgift redan nu!

Att skriva en berättelse kan ta tid. För att du som lärare eller annan vuxen ska kunna förbereda barnen och kanske redan nu börja arbeta på kommande skrivuppgifter har vi skapat en ny flik.

Under menyvalet Skriva finns en ny ingång som heter Nästa månads
text. Där vi lägger ut skrivuppgiften två veckor i förväg för att ni ska
ha mer tid att arbeta med texten. Börja klura redan nu!

Här kan du läsa om månads skrivuppgift.

Fler Skola