Domen mot Claudette Colvin tas bort

Säten på en buss.

Foto: Pixabay

För snart 70 år sedan vägrade en 15-årig flicka i USA att lämna sin plats på bussen. Det hon gjorde var olagligt på den tiden men nu har domen mot henne blivit borttagen.  


Du har kanske hört talas om Rosa Parks någon gång. Hon är en känd amerikansk medborgarrättsaktivist. En medborgarrättsaktivist är en person som kämpar för att alla människor ska ha samma rättigheter.


Rosa Parks var en svart amerikansk kvinna som vägrade ge sin plats på bussen till en vit man. Det hände i staden Montgomery i delstaten Alabama år 1955.


Det var nämligen bestämt att svarta människor skulle åka längst bak i bussarna medan vita människor skulle åka där framme. Blev det fullt på bussen hade vita människor rätt att få svarta människors platser.


Men Rosa Parks var faktiskt inte den första som protesterade mot den rasistiska uppdelningen på bussarna.


Nio månader tidigare hade en 15-årig flicka gjort samma sak i samma stad. Flickan hette Claudette Colvin och även hon vägrade att ge ifrån sig sin plats på bussen till en vit person.


Claudette Colvin berättar att hon hade fått lära sig om medborgarrättsaktivisterna Harriet Tubman och Sojourner Truth i skolan. Harriet Tubman och Sojourner Truth levde på 1800-talet och de har gjort mycket för att ge svarta människor fler rättigheter i USA.


Claudette Colvin var därför inspirerad av dem när hon vägrade att resa sig från sin plats. Men Claudette Colvin blev gripen och senare dömde en domstol henne för händelsen. Hon fick en villkorlig dom. Det betyder att hon inte fick fängelse, men att polisen höll koll på henne.


I dag är Claudette Colvin 82 år gammal. Fram tills nu har domen mot henne funnits kvar. Där har det stått att hon har gjort något brottsligt när hon inte lämnade sin plats. Men nu har en domstol bestämt att de ska ta bort domen.

Domaren som bestämde det heter Calvin Williams. Han säger att Claudette Colvin var modig som vägrade att ge ifrån sig sin plats och att hon hjälpte samhället genom att göra som hon gjorde.


En busstation i USA på 1940-talet. På skylten står det att väntrummet bara är för mörkhyade människor. Foto: Jack Delano/Courtesy of Library of Congress


Fakta: Rosa Parks

Rosa Parks är världskänd för att hon i december år 1955 vägrade att ge sin plats på bussen till en vit man. Det hände i staden Montgomery i delstaten Alabama som ligger i södra USA.

På den tiden fanns det många rasistiska regler och lagar i USA. Rasism är när man behandlar människor olika bra beroende på vilket ursprung eller vilken hudfärg de har.

Rosa Parks var svart och när en vit man ville ha hennes plats vägrade hon att ge den till honom. Det ledde till att Rosa Parks blev gripen av polisen och fick betala böter.

Det Rosa Parks gjorde ledde också till att många människor började protestera mot de rasistiska reglerna och lagarna och år 1956 blev det olagligt att dela upp människor efter hudfärg på bussen.

Fakta: DN/ne.seFör snart 70 år sen fick svarta personer
inte sitta var de ville på bussen i USA.
På den tiden var Claudette Colvin 15 år.

 

Claudette Colvin hade satt sig på
en vit persons plats på en buss då.
När en vit person kom och ville ha platsen
vägrade hon ge den till den vita personen.

 

Det hon gjorde var olagligt på den tiden.
Därför dömdes Claudette Colvin i en domstol.
Hon fick inte fängelse
men hon blev en brottsling.

 

Idag är Claudette Colvin 82 år gammal.
Nu har den dom hon fick
när hon var 15 äntligen tagits bort.
Domaren som tog bort domen sa
att Claudette Colvin gjorde rätt
som vägrade att ge bort sin plats på bussen.

 

Ett tag efter att Claudette Colvin
hade vägrat att ge bort sin plats på bussen
gjorde en annan känd amerikan samma sak.
Hon hette Rosa Parks
och blev inspirerad att göra så för att
Claudette Colvin hade gjort så.

 

Efter att Rosa Parks hade vägrat
att ge bort sin plats på bussen
blev det en massa protester i USA.
Det ledde till att lagarna
på många ställen i USA gjordes om
så att de inte var lika rasistiska längre.