Vi släpper ut mindre växthusgaser

En elbil som blir laddad.

Fler klimatvänliga bilar är en anledning till att vi släpper ut mindre växthusgaser. Foto: Pixabay

Under år 2020 släppte Sverige ut mindre växthusgaser. En stor anledning till det är pandemin, men det beror också på att vi har blivit mer klimatvänliga.


Växthusgaser är gaser som gör klimatet varmare. Utan växthusgaser hade jorden blivit för kall. Men det är inte bra när vi människor släpper ut för mycket växthusgaser. Det orsakar nämligen klimatförändringar.


En vanlig växthusgas är koldioxid. Koldioxid kommer bland annat från bensindrivna bilar. För att klimatet ska må bättre är det väldigt viktigt att vi människor i världen släpper ut mindre växthusgaser som koldioxid.


Nu har det visat sig att Sverige släppte ut nio procent mindre växthusgaser år 2020 jämfört med år 2019. Det är en rekordstor minskning av utsläppen.


En stor anledning till de minskade utsläppen är pandemin. Under pandemin har fabrikerna tillverkat färre saker. Därför har fabrikerna släppt ut mindre växthusgaser. Under pandemin har vi människor också kört bil mer sällan. Det minskar också utsläppen.


Men all minskning beror inte på pandemin. Allt fler fordon drivs av annat än bensin. Elbilar och fordon som drivs av något som heter biogas är bättre för klimatet. Det beror på att de inte släpper ut lika mycket växthusgaser som bensinbilar.


En del av minskningen beror alltså på att vi människor kör fler klimatvänliga fordon. En annan sak som bidrar till minskningen av utsläppen av växthusgaser i Sverige är att en del fabriker jobbar på att bli mer klimatvänliga.  


Sverige har som mål att hela tiden minska utsläppen av växthusgaser. Målet för i år är nu uppnått. Det är faktiskt som så att Sverige hade minskat utsläppen tillräckligt mycket för att nå målen även utan pandemin. Men genom pandemin släppte vi ut ännu mindre växthusgaser.  

Växthusgaser är ett namn
på olika gaser i atmosfären.
De gör så att jordklotet blir varmare.

 

Det inte bra när vi människor
släpper ut för mycket växthusgaser.
Det skadar nämligen klimatet.

 

Men 2020 släppte Sverige ut
väldigt lite växthusgaser.
I alla fall om man jämför med
hur det har sett ut tidigare.
2020 släppte Sverige ut
nio procent mindre växthusgaser än 2019.

 

Att Sverige släpper ut mindre växthusgaser 2020
beror bland annat på covid-19-pandemin.
Under pandemin tillverkade fabriker färre saker.
Därför släppte fabrikerna inte ut lika mycket växthusgaser.
Men vi reste också mindre.
Därför blev det inte heller lika mycket växthusgaser
från till exempel bilar och flygplan.

 

Men det är faktiskt inte bara pandemin
som gjort så att vi släpper ut mindre växthusgaser.
Många har till exempel bytt bil
till en som går på elektricitet istället för på bensin.
Det gör också så vi släpper ut mindre växthusgaser.