Politikerna i riksdagen får mer betalt

Riksdagen där det sitter folk från olika partier. Just nu röstar alla som sitter i riksdagen om någon fråga.

I Sverige riksdag sitter de partier som bestämmer i Sverige. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen har bestämt att ledamöterna ska få mer betalt. Efter årsskiftet kommer riksdagsledamöterna därför få 71 500 kronor i månaden.

Sveriges riksdag består av 349 politiker som kallas för riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna tillhör olika partier och blir valda av det svenska folket var fjärde år.


När det är val får svenska medborgare som bor, eller har bott, i Sverige och som är minst 18 år gamla rösta på vilka partier och politiker de vill ska få vara med i riksdagen.


Riksdagen har flera viktiga uppgifter. En av uppgifterna är till exempel att bestämma vilka lagar som ska gälla i Sverige. Det är också riksdagen som röstar om vem som ska bli statsminister.


Riksdagsledamöterna får ett arvode. Arvodet är en slags lön som riksdagsledamöterna får för att de är med och bestämmer i riksdagen.


Nu har riksdagen bestämt att riksdagsledamöterna ska få mer betalt för att de är med i riksdagen. Från och med 2022 kommer riksdagsledamöterna därför få 1 600 kronor mer i månaden. De får då totalt 71 500 kronor i månaden.


71 500 kronor är nästan dubbel så mycket som medellönen i Sverige. För att räkna ut medellönen räknar man ihop alla löner i Sverige och sedan delar man det på antalet människor. På så sätt får man veta hur mycket en vanlig lön är på i Sverige. År 2020 var medellönen i Sverige 36 100 kronor.I det här klippet förklarar riksdagen hur de bestämmer lagar:

Riksdagen är en viktig del
av Sveriges demokrati.
Det är i riksdagen som politiker
för olika partier sitter och bestämmer
hur Sverige ska styras.

 

Vilka politiker som sitter i riksdagen
bestämmer vi i Sverige
vart fjärde år när vi röstar i riksdagsvalet.
En politiker som sitter i riksdagen
kallas för ledamot.

 

Nu har Sveriges riksdag bestämt
att ledamöterna som sitter i riksdagen
ska få mer betalt.

 

Deras nya lön kommer vara 71 500 kronor i månaden.
Det är 1 600 kronor mer i månaden
jämfört med hur det var innan.

 

De flesta andra jobb i Sverige
har mycket lägre lön.
Jämför man alla jobb som finns i Sverige
är medellönen ungefär 36 100 kronor i månaden.