Julgranen kan tvätta rent dina kläder

En julgran som tvättar

Efter julen kan el från din gran tvätta dina kläder. Foto: Montage/Pixabay

Julen närmar sig. Då vill många ha en julgran hemma. Men olika granar är olika bra för miljö och klimat. Och visste du att din gran kan bli till el efter julen?


Julgranar är en viktig del av julen för många människor. Julgranar kan se väldigt olika ut. Vissa är fluffiga, andra sneda. Vissa är barriga, andra är gjorda av plast. Vissa är från Sverige, andra är från Asien.


Det är därför skillnad på hur klimatsmarta olika granar är. Tidningen Expressen har pratat med en skogsexpert som heter Jonas Rudberg. Han jobbar på Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen är en förening som jobbar för att hjälpa miljön och naturen.


Jonas Rudberg säger att det är lätt att tro att plastgranar är klimatsmartare än vanliga granar som växer i skogen. Men så är det faktiskt inte. Det beror bland annat på att plastgranar ofta blir tillverkade långt från Sverige, i sydöstra Asien. Sedan måste plastgranarna bli transporterade ända hit, vilket är dåligt för klimatet. Tillverkningen av plastgranar är inte heller särskilt miljövänlig.


Bäst för miljön och klimatet är att välja en kravmärkt rödgran. Rödgranar är vanliga i Sverige och växer naturligt i våra skogar. Kravmärkningen betyder att granen är miljövänlig.


Det är också bra att försöka köpa en gran som har vuxit så nära där man själv bor som möjligt. Då behöver inte granen åka lika långt.


Kungsgranar är också populära att ha som julgran. De är lite fluffigare än rödgranar och barrar mindre. Men kungsgranen är inte från Sverige egentligen. Därför behöver människorna som odlar dem i Sverige ofta använda olika insektsmedel och liknande medel som är dåliga för miljön. En kungsgran är därför ett sämre val än en rödgran.


Det går också att vara klimatsmart när julen är över och granen börjar bli hängig. Det finns nämligen olika klimatsmarta sätt att slänga granar på.


Man kan elda upp sin gran om man till exempel har en öppen spis. Det går också att lämna in granen till speciella insamlingsplatser för granar eller till återvinningscentralen. Då blir julgranen till kompostjord eller biobränsle. Med biobränsle kan man skapa el. Kanske kan just den elen sedan användas till att tvätta dina kläder.

– Energin från att elda en julgran motsvarar fyra tvättar, berättar Jonas Rudberg.

Nu börjar julen närma sig.
Då är det många som vill ha en julgran hemma.
Det finns lite olika sorters julgran att välja på.
Vill du vara rädd om miljön så ska du välja
en kravmärkt rödgran.

 

Rödgranar är vanliga svenska granar.
De är inte röda trots att de heter så.
Det växer många rödgranar i Sverige.

 

Det finns också kungsgranar i Sverige.
Barren på kungsgranar är tätare
och granarna verkar lite fluffigare.
Men kungsgranar måste odlas
för att kunna växa i Sverige.
Då behöver den som odlar granarna
använda olika medel för att granarna ska växa.
De kan vara dåliga för miljön.

 

Många tror kanske att plastgranar
är bra för miljön eftersom man kan ha dem många år.
Men det stämmer faktiskt inte.
Plastgranar kommer ofta från Asien
och då behöver de åka långt för att komma hit.
Det är inte så bra för miljön.
Tillverkningen är inte heller särskilt miljövänlig.

 

Men var ska man göra av granarna
när julen är slut?
Det finns faktiskt speciella insamlingsplatser
för julgranar.
Då kan julgranen bli till elektricitet.
En julgran kan skapa tillräckligt mycket el
för fyra tvättar i tvättmaskin.
Därför kanske din julgran tvättar dina kläder.