Så ofta läser barn och unga

En kille som läser i sin mobil

Fler barn än vuxna läser och lyssnar på digitala böcker. Foto: Pixabay

En ny undersökning visar att nästan vart tredje barn läser böcker varje vecka.Organisationen Internetstiftelsen har undersökt hur vi använder oss av internet. Undersökningen heter Svenskarna och internet. För första gången har barn mellan åtta och elva år varit med i undersökningen.Undersökningen visar att barn mellan åtta och elva år läser fler böcker än genomsnittet. Genomsnittet är alla som varit med i undersökningen, både vuxna och barn.Ungefär hälften av barnen har läst en pappersbok det senaste året. Nästan vart tredje barn läser en pappersbok varje vecka. 15 procent av barnen läser pappersböcker varje dag.Det är fler barn som läser pappersböcker än barn som lyssnar eller läser böcker digitalt. Det är ungefär tre barn i varje klass som läser eller lyssnar på digitala böcker varje dag.Samtidigt är det dubbelt så många barn som lyssnar på ljudböcker, jämfört med personer i alla åldrar. Det betyder att barn inte läser lika många pappersböcker som tonåringar och vuxna, men att de läser och lyssnar på fler digitala böcker. Sammanlagt läser alltså barn mer än andra.Att barn läser mycket på internet syns också på hur de läser nyheter. 40 procent av barnen läser en digital dagstidning en gång i veckan och nästan lika många läser digitala nyheter varje dag.Här kan du läsa mer om undersökningen från Internetstiftelsen.Text av Catharina Sigala

Det finns en organisation
som heter Internetstiftelsen.
De undersöker hur svenskar använder internet.

 

Nu har de gjort en ny undersökning.
I den har de också undersökt
hur mycket svenskar läser.
De har bland annat undersökt
hur mycket barn mellan åtta och elva år läser.

 

De kom fram till att barn läser ganska mycket böcker.
Barn mellan åtta och elva läser
fler böcker än genomsnittet.
Det betyder att barn i den åldern
läser mer än vad de flesta andra gör.

 

Men barn som är mellan åtta och elva år
läser böcker på olika sätt.
Vissa lyssnar på böcker
och andra läser böcker på internet.
Men många barn läser också pappersböcker.