Barnfattigdom är vanligt i Sverige

Många barn är fattiga i Sverige.

Ett av fyra barn i Sverige lever i barnfattigdom. Foto: Pixabay

Rädda barnen har gjort en undersökning. Den visar att fler svenska barn lever i fattigdom jämfört med våra grannländer. Dessutom spelar det stor roll i vilket land barnens föräldrar är födda.


Rädda barnen är en organisation som arbetar för barns rättigheter. Rädda barnen har precis släppt en ny rapport. Rapporten handlar om en undersökning som Rädda barnen har gjort. De har nämligen undersökt hur många barn i Sverige som lever i fattigdom. När en familj är fattig kan det till exempel betyda att föräldrarna har svårt att betala hyran eller att barnen inte kan vara med på olika aktiviteter som kostar pengar.


Fattigdom kan se olika ut för olika människor. Rädda barnens undersökning använder något som kallas för ”Låg ekonomisk standard”. Det är ett mått som bland annat EU använder för att avgöra vilka människor som kan räknas som fattiga.


Enligt det måttet är fattiga människor de människor som har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Med enklare ord kan man säga att fattiga människor är de människor som har mycket mindre pengar än de flesta andra som bor i samma land.


Rädda barnens undersökning visar att det finns fler fattiga barn i Sverige än i våra grannländer. I Sverige lever 23 procent av barnen i fattigdom. Det är nästan vart fjärde barn. I våra grannländer Finland och Danmark är siffran lägre. I Danmark lever 13 procent av barnen i fattigdom och i Finland är det 14 procent.


Maria Frisk är Sverigechef på Rädda barnen. Hon säger att det är dags att vi inser att alla barn i Sverige inte har samma förutsättningar.  


En annan viktig sak som undersökningen visar är att föräldrarnas ursprung spelar stor roll för om barnen kommer att leva i fattigdom eller inte. Barn som har minst en förälder som är född utomlands har mycket högre risk att leva i fattigdom jämfört med barn som har två föräldrar som är födda i Sverige.


Rädda barnen säger att mer måste göras för att minska barnfattigdomen.

– Vi uppmanar regeringen att erkänna att mer behöver göras för att skapa goda chanser för barn att växa upp i ekonomisk trygghet, säger Maria Frisk.Text av Felicia Green

Rädda barnen är en organisation.
De jobbar med barns rättigheter.
Rädda barnen har nyss gjort en undersökning.
De har undersökt hur många barn
som lever i fattigdom i Sverige.

 

Rädda barnen räknade ut
att 23 procent av Sveriges barn lever i fattigdom.
Det betyder att 23 procent har föräldrar
som har svårt att betala vissa saker.

 

23 procent är ganska många.
Det är ungefär ett av fyra barn.

 

I Danmark och Finland till exempel
är det inte lika många.
I Danmark lever 13 procent av barnen i fattigdom
och i Finland är det 14 procent.