Unga litar inte på influerare

Barn och unga litar inte på influencers

Sju av tio barn mellan nio och tolv år använder sociala medier. Foto: Pixabay

Statens medieråd har undersökt hur barn och unga använder medier. Undersökningen visar bland annat att många inte litar på influerare. Men de traditionella medierna litar barn och unga desto mer på.


Statens medieråd är en myndighet som jobbar med att hjälpa barn och unga ta del av medier på ett bra sätt.


Det finns många olika medier. Medier används för att ge människor information och underhållning. Medier kan till exempel vara tidningar, tv eller sociala medier.


Statens medieråd har gjort sin undersökning genom att skicka ut enkäter till 4 999 personer mellan nio och 18 år.


Undersökningen visar bland annat att sju av tio barn mellan nio och tolv år använder sociala medier.


Undersökningen visar också att många följer olika influerare. Men de flesta i undersökningen tycker inte att influerare är pålitliga. Till exempel säger bara 14 procent av unga mellan 13 och 16 år att de helt eller delvis litar på influerare.
14 procent är ungefär var sjunde person.  


Problemet med influerare är att det kan vara svårt att veta om man kan lita på dem. Ibland kan till exempel influerare få betalt för att säga vissa saker.


Enligt undersökningen litar barn och unga mycket på traditionella medier som till exempel SVT, TV4 och Aftonbladet. De litar även på Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden.


Nu vill Statens medieråd arbeta mer för att hjälpa barn och unga att se skillnad på pålitliga och opålitliga informationskällor.

Felicia GreenFundera och diskutera:
1. Vad använder du för typ av medier för att få nyheter?
2. Följer du några influerare? Vilka?
3. Använder du sociala medier? Varför/varför inte?

Det finns en myndighet som heter
Statens medieråd.
De jobbar med frågor som har med media att göra.
De jobbar mest med att barn och unga
ska ta del av medier på ett bra sätt.

 

Medier är saker som sänder
information eller underhållning.
Det finns många olika typer av medier
till exempel tv, radio, tidningar och sociala medier.

 

Statens medieråd har undersökt
hur barn mellan 13 och 16 år använder medier.
De tittade bland annat på
hur många som följer influerare.

 

Många barn och unga följer influerare.
Men de flesta litar inte helt på influerare.
Bara 14 procent av barn och unga
säger att de litar på vad influerare säger.

 

Influerare ger inte alltid rätt information.
De kan till exempel säga att
en sak är bättre än vad den är
för att de får betalt för att säga det.

 

Fundera och diskutera:
1. Vad använder du för typ av medier för att få nyheter?
2. Följer du några influerare? Vilka?
3. Använder du sociala medier? Varför/varför inte?