Rasism är ett problem i skolorna

Rasism i skolan är ett problem.

En av fyra elever med utländsk bakgrund har blivit dåligt behandlade i skolan. Foto: Pixabay

Fakta: Rädda barnens undersökning

1 117 elever i femte klass har svarat på Rädda barnens frågor. Eleverna går på 32 skolor runt om i Sverige. Eleverna besvarade frågorna genom en enkät. Rädda barnen intervjuade även 33 barn.

Var fjärde elev med utländsk bakgrund berättar att de har blivit dåligt behandlade. En av sju elever med svensk bakgrund har blivit dåligt behandlade.

Eleverna med utländsk bakgrund är antingen födda i ett annat land än Sverige eller har två föräldrar som är födda i ett annat land.

Källa: Rädda barnen

Rädda barnen har gjort en undersökning som visar att många barn är med om rasism i skolan. Rädda barnen vill därför att något ska göras för att stoppa det.  


Rädda barnen är en organisation som jobbar för barns rättigheter. De har gjort en undersökning där de har frågat
1 117 femteklassare i Sverige om de har varit med om rasism i skolan.


Hälften av eleverna i undersökningen svarade att de har sett rasism på sin skola.
Rasism är när människor blir olika behandlade beroende på vilket ursprung de har, eller vilken hudfärg de har. Människor kan till exempel bli sämre behandlade bara för att de har en viss hudfärg eller tillhör en viss religion.


En elev i Rädda barnens undersökning berättar om en händelse som hens syster var med om i förskolan när systern lekte med kompisar.
– De sa: ”Du är mörkare än oss. Du får inte vara med på leken”, berättar eleven i undersökningen.


Enligt Rädda barnen finns det rasism både i skolan och på fritiden. På fritiden kan det till exempel vara i sociala medier.
Flera elever säger att det kan vara svårt att säga ifrån när någon blir dåligt behandlad.


Ett annat problem eleverna berättar om är att vuxna inte alltid tar dem på allvar när de säger att de har varit med om rasism. Det händer också att lärare säger eller gör rasistiska saker.


Rädda barnen säger att något måste göras och att skolorna måste bli bättre på att upptäcka och förhindra rasism.

Av: Felicia Green


Fundera och diskutera:

1. Har du någonsin sett eller hört något rasistiskt? Vad hände?

2. Vad tycker du att skolorna kan göra för att stoppa rasism?

3. Vad hade du gjort om du såg någon bli dåligt behanRädda barnens undersökning:

Undersökningen visar också
att var fjärde elev med utländsk bakgrund
har blivit illa behandlad.

 

Men elever med svensk bakgrund
så har bara var sjunde elev
blivit illa behandlad.

 

Därför verkar det som om
elever med utländsk bakgrund
blir illa behandlade oftare.

Rädda barnen är en organisation
som jobbar för barns rättigheter.
De har gjort en undersökning
om rasism i svenska skolor.

 

Rasism är när någon behandlas dåligt
på grund av deras hudfärg eller var den kommer från.
Rädda barnen säger att
många barn är med om rasism i skolan.

 

Rädda barnens undersökning visar
att hälften av alla femteklassare
har sett rasism på sin skola.

 

Ett barn berättar i Rädda barnens undersökning
om något som hände hens syster.
Systern fick inte vara med och leka med några andra barn
för de hade sagt att hennes hud var för mörk.

 

Rädda barnen säger att
vuxna måste bli bättre på att upptäcka rasism.
På så sätt kan de vuxna sätta stopp
för att barn får vara med om rasism.

 

Fundera och diskutera:

1. Har du någonsin sett eller hört något rasistiskt? Vad hände?

2. Vad tycker du att skolorna kan göra för att stoppa rasism?

3. Vad hade du gjort om du såg någon bli dåligt behandlad?