PRIDE: Barndomen

Barndomen

Foto: Mathias Vasquez och Arvid Olsson, Möllevångsskolan

När man är liten vill man ofta vara med sin förälder. Man känner sig oftast trygg med föräldern. Det är svårt att skiljas från sin förälder när man blir stor. Föräldern hjälper en i livet när man behöver stöd och kärlek.


Text: Nieves Cornejo Runheim, Möllevångsskolan

Foto: Mathias Vasquez och Arvid Olsson, Möllevångsskolan