Nu kan 16-åringar vaccinera sig

Nu kan ungdomar bli vaccinerade.

Reglerna ser olika ut för minderåriga som vill bli vaccinerade mot covid-19. Foto: Pixabay

Nu vaccineras 16- och 17-åringar mot covid-19 i Sverige. Men reglerna är olika beroende på var i landet man bor. Det är ännu inte bestämt om yngre barn ska vaccineras i framtiden.


16- och 17-åringar i Sverige kan nu bli vaccinerade mot covid-19. Men olika platser i Sverige har olika regler för minderåriga som vill vaccinera sig. Att vara minderårig betyder att man är under 18 år och därför inte får bestämma helt över sig själv.


Folkhälsomyndigheten har sagt att Sveriges regioner ska bestämma vilka regler som ska gälla de minderåriga som vill vaccineras. Sverige är indelat i 21 regioner, från region Norrbotten i norr till region Skåne i söder.


Vissa regioner har ännu inte bestämt hur de ska göra med minderåriga som vill vaccinera sig. I några regioner måste föräldrar eller andra vårdnadshavare godkänna att deras barn får vaccinera sig.


Andra regioner tänker låta ungdomarna göra ett mognadstest. Då får minderåriga som vill vaccinera sig svara på några frågor för att visa att den är mogen nog att själv bestämma. Då behövs inte vårdnadshavarnas tillåtelse för att bli vaccinerad.


Barn som är yngre än 16 vaccineras bara i vissa fall. Till exempel får barn under 16 vaccinera sig om de har någon sjukdom som gör att de kan bli väldigt sjuka av covid-19. Andra barn har en väldigt liten risk att bli svårt sjuka av covid-19.


Nu väntar Folkhälsomyndigheten på att få mer kunskap om vaccinet innan de bestämmer om yngre barn också borde bli vaccinerade.

Ungdomar som är 16 eller 17 år
får nu vaccinera sig i Sverige.
Men hur det ska gå till
kan vara lite olika beroende på var de bor.

 

Vissa platser i Sverige
låter föräldrarna bestämma
om deras barn ska få vaccin.

 

Andra platser i Sverige
låter ungdomarna göra ett test.
Testet visar om ungdomarna
kan bestämma själva om de vill ha vaccinet.

 

Yngre barn får oftast inte vaccin.
Vissa barn kan få det om
de har någon sjukdom sen innan.
Då kan covid-19 bli extra farligt.
Men de flesta barn blir inte så sjuka av covid-19.