Läsarnas regnbågsfavorit är utsedd

En regnbåge som syns över gröna kullar.


MiniBladets läsare gillar färgen blå. Det stod klart när läsarna fick frågan vilken av regnbågens färger de gillar allra mest.


Ordningen mellan färgerna är alltid den samma i regnbågen. Utifrån räknat är färgerna röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett.


När MiniBladets läsare rangordnar färgerna utifrån vilka färger de gillar bäst ser ordningen lite annorlunda ut.


Den färg som flest röstade på var blå. På andra och tredje plats hamnade färgerna röd och grön. De färger som fick minst röster var gul och orange.


Text: Anna Hultberg

Läsarnas färgtopp

  1. Blå
  2. Röd
  3. Grön
  4. Lila
  5. Gul
  6. Orange

Så uppstår en regnbåge!

En regnbåge uppstår när solljuset bryts och reflekteras i vattendroppar. Solen måste alltså lysa på vattendroppar för att en regnbåge ska bli synlig. Dropparna måste inte komma från ett moln utan det kan vara regndroppar från till exempel en vattenspridare eller ett vattenfall.

Störst chans att se en regnbåge har du om vädret bjuder på regn och sol samtidigt. För att snabbast hitta regnbågen gäller det då att vända ryggen mot solen och spana ut i luften.

Läs mer om regnbågar

Prideflaggor som vajar i vinden.

Regnbågens färger har inspirerat prideflaggan. Flaggan skapades i USA på 1970-talet. I flaggan används färgerna röd, orange, gul, grönt, blått och lila. 

Pride är det engelska ordet för stolthet. Varje år firas pride över hela världen för att visa att alla ska kunna vara stolta över vem de är oavsett kön, etnicitet och sexuella läggning.

Förra veckan frågade vi på MiniBladet
vilken färg ni gillade bäst.
De färgerna ni kunde välja på
är samma färger som finns i regnbågen.

 

De allra flesta gillade färgen blå bäst.
På andra plats kom röd
och på tredje plats kom grön.

 

De färgerna ni gillade minst
var gul och orange.

 

I en regnbåge är det alltid samma färger.
Det är färgerna röd, orange, gul,
grön, blå, indigo och violett.
Violett är en typ av lila
och indigo är en färg mellan blå och lila.

 

 

En regnbåge som syns över gröna kullar.