Teckenspråkets dag fyller 40 år

Händer som tecknar

Den 14 maj är det teckenspråkets dag. Foto: Pixabay.

Teckenspråk

Det finns ungefär 160 olika teckenspråk i världen. Språken ser olika ut men det finns likheter. Likheterna gör att döva från olika länder har lättare att prata med varandra än personer som pratar med talet. Man kan lära sig teckenspråk i skolan som språkval i högstadiet och på gymnasiet.

Källa: Institutet för språk och folkminnen

I dag, fredag, är det teckenspråkets dag. För 40 år sedan bestämde riksdagen att teckenspråket skulle bli dövas förstaspråk.Teckenspråket har funnits i alla tider. Men det har tagit lång tid för teckenspråket att bli accepterat som vilket språk som helst. Förr i tiden var till exempel teckenspråket förbjudet att använda i skolan.

– Det är så många döva som fått kämpa utan tillgång till sitt förstaspråk. Så det betyder enormt mycket, säger Erika Lundquist till Sveriges radio. Hon är lärare på teckenspråk- och döv-blind-tolk-utbildningen på Södertörns Folkhögskola i Stockholm. Erika Lundquist båda föräldrar är döva. Därför har hon pratat teckenspråk hela sitt liv.Det finns i dag smarta apparater som hjälper döva att höra bättre. Men Erika Lundquist säger att alla ändå behöver kunna teckenspråk.

– Det stärker språkutvecklingen och det bidrar till en positiv utveckling, säger hon till Sveriges radio.

Idag, fredag, är det teckenspråkets dag.
Texkenspråk är ett helt eget språk.
För 40 år sen bestämde Sverige
att teckenspråk ska vara dövas förstaspråk.
Förstaspråk är det språk du lär dig först.

 

Teckenspråk har funnits väldigt länge.
Men det var inte alltid accepterat.
Till exempel har det varit förbjudet
att prata teckenspråk i skolan.
Men det är det inte längre.

 

Erika Lundquist är lärare i teckenspråk.
Hon säger att många har fått kämpa
för att teckenspråket ska bli accepterat.

 

Det finns faktiskt över 160 olika teckenspråk i världen.
Det är till exempel inte samma teckenspråk
i Sverige som det är i USA.