Samerna röstar i helgen

En same tillsammans med renar

Det är fler män än kvinnor som äger renar bland svenska samer. Foto: Shutterstock.

På söndag har samerna sitt stora val. Det kallas sametingsvalet.Sametinget har funnits sedan 1993. Det bildades för att samerna ska ha en tydlig röst i olika frågor. Samerna kan lägga sin röst på åtta olika parti. Det största partiet är Jakt- och fiskesamerna som har 9 av 31 mandat i sametinget.Sedan sametinget bildades har de stora frågorna handlat om samernas språk, vilka rättigheter samerna har och hur renskötseln ska fungera. Under årets valrörelse har också jämställdhet blivit en viktig fråga. Till exempel är det fler män än kvinnor som äger renar. 40 procent av renägarna är kvinnor i dag, enligt Sametinget.För att få rösta i sametinget ska du ha fyllt 18 år och vara same. Du måste också stå med i röstlängden. Röstlängd är en slags lista där alla som har rösträtt står med.I år är 9 226 personer registrerade i röstlängden. Siffran har ökat med 460 personer sedan förra valet 2017.

Samer är ett folk
som bor i de norra delarna av Norden.
De är en del av Sverige, Norge och Finland
men de har bott där längre än de länderna har funnits.

 

Samerna har en egen riksdag.
Den heter Sametinget.
Sametinget har funnits sen 1993.
På söndag är det val till Sametinget.

 

Några viktiga frågor för valet
är språk, rättigheter och renskötsel.
I år är jämställdhet också en viktig fråga.

 

För att få rösta i valet till Sametinget
måste du vara same och ha fyllt 18 år.
Det finns en speciell lista
för alla som får rösta.
Den heter röstlängden.
I år finns 9 226 personer med på röstlängden.