Småfåglar som flyttar kan flyga riktigt högt

En trastsångare

En trastsångare kan flyga upp till 36 timmar i sträck. Foto: Niclas Ahlberg.

Forskare har följt flyttfåglar på deras resor mellan Europa och Afrika och gjort flera spännande upptäckter.Varje år flyttar miljoner småfåglar mellan Europa och Afrika. Det vanligaste är att fåglarna flyger på natten. På dagen äter de och vilar. Det finns vissa arter som ibland hoppar över sin paus och flyger under ett helt dygn. Detta är för att undvika att landa på vissa platser, som till exempel stora hav eller platser där det inte finns någon mat. 

Trastsångaren är en sådan fågel som kan flyga länge utan att landa. Den kan flyga upp till 36 timmar utan att pausa.Forskare i Lund, Köpenhamn och Vilnius i Litauen har nu kunnat titta på hur trastsångaren flyger. I genomsnitt flyger trastsångaren på 2 400 meters höjd, men när den gör en av sina längre flygningar flyger den på 5 400 meters höjd i genomsnitt.


Varför stiger trastsångarna så högt? Det vet forskarna inte ännu. Men en förklaring kan vara att trastsångaren behöver kyla när den flyger så länge utan vila.

– Flyttande småfåglar slår flera vingslag i sekunden och jobbar därför extremt hårt, vilket gör dem väldigt varma oavsett om de flyger på dagen eller natten. Men om de flyger på dagen utsätts de även för solens värmestrålning och det är den som vi föreslår att de kompenserar för när de stiger till ett kallare luftlager, säger Dennis Hasselquist som är forskare vid Lunds universitet.


Många fåglar flyger söderut på vintern.
Forksare har undersökt
hur sådana resor går till.

 

Vanligast är att fåglarna flyger på natten.
På dagen vilar de och äter mat.
Men vissa arter hoppar ibland över vilan
och flyger både på natten och dagen.

 

Det kan bero på att de flyger över ett hav
och det inte finns någon bra plats att vila på.
En art som gör så ibland är trastsångaren.
De kan faktiskt flyga i hela 36 timmar utan paus.

 

Forskarna såg att när trastsångaren
flyger så länge, flyger den mycket högre än annars.
Den kan stiga till 5 400 meters höjd.

 

Varför trastsångaren flyger så högt upp
är inte helt säkert ännu.
Men en teori som forskarna har
är att den behöver svalka sig.
Det är nämligen mycket kallare på högre höjd.
Och fåglarna kan bli väldigt varma när de flyger.