Skolverket får kritik för Pisa-prov

Ordet test skrivet på en tavla

11 procent av Sveriges elever deltog inte i de senaste PISA-proven. Foto: Pixabay.

Pisa-undersökningen

Pisa-undersökningen är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, naturvetenskap och matematik. Pisa-undersökning har gjorts av OECD, det står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Källa: Riksrevisionen

Pisa-undersökningen är ett prov som görs av femtonåriga elever. Provet mäter hur bra det går för elever i Sverige. Nu får Skolverket kritik för att många svenska elever inte gjorde det senaste provet.Den senaste Pisa-undersökningen gjordes 2018 och 2019. Sveriges femtonåringar fick då göra prov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De fick bra resultat och var Sverige låg över genomsnittet jämfört med andra länder.Men nu visar det sig att 11 procent av Sveriges elever inte fick göra provet. Så många elever får inte missa testet. Gränsen går vid 5 procent.Det är Riksrevisionen som granskat hur Pisa-undersökningen gick till. Riksrevisionen är en oberoende myndighet som granskar den svenska staten. De har publicerat en rapport där de säger att för många elever inte gjorde provet, och att detta gjordes av fel anledningar.Skolverket och regeringen har sagt att elever som inte gjorde provet kom hit under flyktingkrisen 2015. Därför var många inte tillräckligt bra på svenska för att klara provet. Men Riksrevisionen menar att många av ungdomarna gått i skola i Sverige tillräckligt länge för att kunna göra provet.Riksrevisionen tycker också att Skolverket inte följt upp vad som egentligen hände. Men utbildningsminister Anna Ekström (S) håller inte med.

– Jag delar inte bilden att vi, eller jag, inte skulle ha agerat, säger hon på en presskonferens.Sofia Sandgren Massih är projektledare på Riksrevisionen. Hon tror inte att någon gjort fel med flit.

– Det allvarliga är att man inte försökt gå till botten med vad som gick fel. Då kommer ju misstagen att göras om, säger Sofia Sandgren Massih till SVT.

Nästa år ska Sveriges femtonåriga elever skriva nya Pisa-prov. 

– Nästa gång Pisa skrivs får det inte finnas några som helst tveksamheter ute på skolorna kring vilka elever som ska få möjlighet att skriva provet och inte, sa Anna Ekström på presskonferensen. 

Det finns en stor undersökning
som heter Pisa-undersökningen.
Pisa-undersökningen jämför elevers kunskaper
i många länder i världen.

 

Elever runt om i hela världen gör prov
i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
Sen kan man jämföra hur bra det går
för eleverna i de olika länderna.

 

Men förra gången det var en Pisa-undersökning
fick inte alla elever i Sverige göra proven.
Det var 11 procent som inte fick göra proven.
Det är max 5 procent som får missa proven.

 

Det är en myndighet som heter Skolverket
som ska se till att alla elever för Pisa-undersökningen.
Därför får Skolverket nu mycket kritik
för att inte alla elever fick skriva proven.