Europa

Europa

Europa. Foto: Pixabay

Europadagen infaller alltid den 9 maj och är instiftad av Europeiska Unionen, EU.De första människorna (homo sapiens) kom till Europa för cirka 40 000 år sedan. De vandrade upp från Afrika och kom hit via det som idag heter Turkiet.Forskare tror att ungefär tio procent av dagens européer bär på gener, alltså att de härstammar, från dessa människor.Man brukar säga att det antika Grekland är det moderna Europas vagga. För runt 3 000 år sedan fanns där ett samhälle. Det samhället hade många likheter med dagens samhälle, även om inte allt var exakt likadant. Antika Grekland hade till exempel demokrati, filosofi och vetenskap. Där grundades också de olympiska spelen.Det grekiska ordet Europa har sitt ursprung i orden för bred (eurys) och ansikte (ops). I den grekiska mytologin fanns det en prinsessa som hette Europa. Det romerska riket är det största riket någonsin i Europa. Det fanns under perioden som brukar kallas för antiken. Den varade ungefär mellan år 800 före vår tidräkning till år 500 efter vår tidräkning. När Romarriket var som störst gick det ända upp till England i norr.Europa har flera olika klimatzoner. Från varmt medelhavsklimat i söder till arktiskt klimat i Norden och Ryssland. I de västra delarna av Europa råder havsklimat med milda vintrar och mycket nederbörd. Europa är jordens näst minsta världsdel (efter Oceanien). Europa täcker cirka 7 procent av jordens yta och där bor idag runt 750 miljoner invånare. Alltså ungefär 10 procent av alla nu levande människor.

Veckans fördjupning: Europa

Europeiska Unionen

Europeiska unionen, eller EU, är en organisation med 27 medlemsländer. EU startades för att göra livet bättre, enklare och säkrare för alla människor i Europa. Idén om att bilda EU kom efter de två stora krigen i Europa: Första och Andra världskriget. Schengenområdet är ett område som EU har skapat. Här finns inga gränskontroller och man kan resa fritt mellan länderna i området. År 2012 fick EU Nobels fredspris för sitt arbete för freden i Europa.

EU:s flagga. Foto: Pixabay

Världskrigen i Europa

Första världskriget varade mellan 1914 och 1918.Man räknar med att cirka 16 miljoner människor dog i kriget. Frankrike och England vann kriget efter att Tyskland skrev på det så kallade Versaillesfördraget.Första världskriget orsakade vissa stora förändringar i Europa. Bland annat blev Ryssland till Sovjetunionen. Sovjetunionen var ett samarbete mellan många länder i östra Europa. Kriget gjorde också att många i Tyskland blev fattiga och hade det  ganska dåligt. Det utnyttjade Adolf Hitler som senare skulle starta andra världskriget.Andra världskriget varade mellan 1939 och 1945. Kriget påbörjades i Europa av Tyskland, men kom så småningom att involvera i stort sett hela världen.Andra världskriget inte bara drabbade soldater, utan även många andra människor. Dessutom hände förintelsen under andra världskriget då många judar, romer och homosexuella sattes i koncentrationsläger. Därför räknas andra världskriget som det värsta kriget i mänsklighetens historia. Uppskattningsvis dödades 60 miljoner människor.

Miljö från första världskriget. Foto: Skolmaterial / Myndigheten för tillgängliga medier

Flykten till Europa

Många människor söker sig till Europa eftersom det är ganska tryggt här och eftersom chansen att få ett arbete eller en utbildning är större här än i vissa andra länder.Men resan till Europa är ofta farlig. Många har inget annat val än att gå ombord på överfulla båtar för att ge sina barn ett liv i fred och trygghet.Mer än en miljon människor har korsat Medelhavet för att ta sig till Europa sedan början av 2015. Familjer tvingas göra en livsfarlig resa från Syrien, Libyen och Afghanistan där det är krig.

Mer än en miljon människor har korsat Medelhavet för att ta sig till Europa sedan början av 2015. Foto: Pixabay


Text: Magnus Erlandsson, MiniBladet

Den 9 maj är det Europadagen.
Det är en dag som startades av
den Europeiska Unionen.

 

Dagen finns för att fira
att människor kan röra sig fritt
inom Europas gränser.

 

Europa har sett olika ut genom historien.
De första människorna som bodde här
kom från Afrika för ungefär 40 000 år sen.
De vandrade genom det som idag är Turkiet.

 

För ungefär 3 000 år sen
fanns det ett samhälle i Grekland.
Det brukar kallas för antika Grekland.
Det samhället hade många likheter
med hur vårt samhälle fungerar idag.
De hade till exempel demokrati, filosofi och vetenskap
även om det inte var exakt likadant som idag.

 

Ett annat stort samhälle som fanns var
det romerska riket.
Det är det största riket som någonsin
funnits i Europa.
Det varade ungefär mellan år 800 före vår tidräkning
till år 500 efter vår tidräkning.

 

Europa kan verka stort men det är faktiskt
jordens näst minsta världsdel.
Det täcker bara sju procent av jordens yta.
I Europa bor det ungefär 750 miljoner människor.
Det är ungefär 10 procent av jordens befolkning.

 

 

Veckans fördjupning: Europa

Europeiska Unionen

Europeiska unionen, eller EU,
är en organisation med 27 medlemsländer.
EU startades för att göra livet bättre
för alla människor i Europa.

 

EU startades efter att det varit två stora krig
i Europa, nämligen första och andra världskriget.
EU har skapat ett område i Europa
som heter Schengenområdet.
I Schengenområdet finns inga gränskontroller
så alla människor kan resa fritt mellan länderna i området.

 

År 2012 fick EU Nobels fredspris
för sitt arbete för freden i Europa.

 

EU:s flagga. Foto: Pixabay

 

 

Världskrigen i Europa

Första världskriget var ett stort krig
som till stor del krigades i Europa.
Kriget varade mellan åren 1914 och 1918.

 

Det var Frankrike och England som vann kriget
och Tyskland förlorade det.
Kriget gjorde så att mycket förändrades i Europa.
En stor förändring var till exempel
att Ryssland blev Sovjetunionen.

 

Efter att Tyskland förlorat första världskriget
blev många människor fattiga i Tyskland.
Det ledde till att Adolf Hitler kunde ta makten.
Det var han som startade andra världskriget.

 

 

Andra världskriget varade mellan 1939 och 1945.
Kriget började i Europa men kom så småningom
att involvera i stort sett hela världen.

 

 

 

Miljö från första världskriget. Foto: Skolmaterial / Myndigheten för tillgängliga medier

 

 

Flykten till Europa

Många människor måste fly från de länder de föddes i.
Det kan bero på att det är krig där.
Många vill då komma till Europa
eftersom det är ganska tryggt och säkert i Europa.

 

Men resan till Europa är ofta farlig.
Många har inget annat val
än att gå ombord på överfulla båtar.
Båtarna är så fulla att de riskerar
att sjunka i havet.

 

Mer än en miljon människor har korsat Medelhavet
för att ta sig till Europa sedan början av 2015.

 

Mer än en miljon människor har korsat Medelhavet för att ta sig till Europa sedan början av 2015. Foto: Pixabay