Stockholm får ett Förintelsemuseum

Auschwitz

Auschwitz var det största av Nazitysklands koncentrations- och förintelseläger. Foto: Pixabay.

Nu är det klart att Sveriges förintelsemuseum kommer stå i Stockholm. Det ska öppna sommaren 2022.

 

I dag, den 27 januari, är det Förintelsens minnesdag. Dagen finns för att minnas alla judar, romer, homosexuella, personer med funktionsvariationer och andra människor som dödades av nazisterna under andra världskriget. Det är också en dag för att visa sitt stöd för alla människors lika värde. Den 27 januari var dagen då fångarna släpptes ut ur nazisternas koncentrationsläger.

 

En som överlevde Förintelsen hette Max Safir. Han var den som först ville att Sverige skulle ha ett museum som berättade om Förintelsen. Han skickade in ett förslag till regeringen 2018 och i våras blev det klart att Sverige skulle få ett sådant museum. Tyvärr lever inte Max Safir längre. 

”Han kommer inte att besöka det museum han tog initiativ till. Men hans och andra överlevandes namn kommer att bestå och deras berättelser kommer att räddas undan glömskan och ingå i det kulturarv vi gemensamt förvaltar inför framtiden”, skriver Stefan Löfven (S), Anna Ekström (S) och Amanda Lind (MP) i en debattartikel i Dagens Nyheter.

 

Malmös politiker tyckte att museet skulle stå i Malmö eftersom det var hit många flyktingar kom under andra världskriget.

– Malmö har en tydlig koppling till Förintelsen och har alltid varit hoppets hamn. Vi har också en stor romsk befolkning som vi tycker bör uppmärksammas i detta sammanhang, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) till SVT tidigare i höst. Katrin Stjernfeldt Jammeh är ordförande i kommunstyrelsen i Malmö.

 

Kanske har du också hört talas om de vita bussarna? När kriget höll på att ta slut 1945 ordnade Röda korset flera vita bussar för att hämta fångar från nazisternas koncentrationsläger. Bussarna målades vita med röda kors på taken. Detta var för att de skulle synas från luften. De vita bussarna körde de nyanlända flyktingarna till Malmö museum där de fick hjälp. Totalt räddades 15 500 personer. En av bussarna står kvar vid museet i Malmö i dag.

 

Gustav Sigala Haggren

Sverige ska få ett nytt museum
som ska handla om Förintelsen.
Museet ska öppna sommaren 2022
och ska stå i Stockholm.

 

Förintelsen är namnet på de hemska saker
nazisterna utsatte judar och andra folk för
under andra världskriget.

 

Många överlevde inte Förintelsen.
Men de som gjorde det kallas just för överlevare.
En överlevare var Max Safir.
Det var han som föreslog
att Sverige skulle ha ett museum för Förintelsen.

 

Tyvärr lever inte Max Safir längre
men tack vare museet kommer vi inte glömma
allt hemskt som hände under Förintelsen.