Slöjförbud stoppas i skånska kommuner

Foto:Pixabay

 

Skurup får inte införa slöjförbud i kommunens skolor. Det har en domstol i förvaltningsrätten beslutat. Samma sak gäller för Staffanstorps kommun, som tidigare beslutat att kommunen inte accepterar slöja på elever upp till sjätte klass.

 

Det var i december 2019 som politiker i Skurup beslutade att personal och elever i kommunens grundskolor och förskolor inte skulle få bära huvudduk, burka, niqab eller liknande plagg.

 

Förslaget kom från partiet Sverigedemokraterna. Beslutet ledde till starka reaktioner och demonstrationer.

 

Och i förra veckan meddelade Diskrimineringsombudsmannen (DO) att slöjförbudet inte går ihop med diskrimineringslagen.

 

Domstolen skriver att förbudet strider mot religionsfriheten: ”Varken skollagen eller någon annan lag ger en kommun rätt att besluta om inskränkningar på det sätt som Skurups kommun gjort”.

 

Samtidigt kom en liknande dom som gäller Staffanstorps kommun.

 

Även i detta fall menar domstolen att ett sådant förbud inte går ihop med religionsfriheten som vi har i Sverige.

 

Domstolen skriver att skolan bara kan styra personals eller elevers klädsel vid två tillfällen: om kontakten och samspelet mellan lärare och elever väsentligt försvåras, eller om klädseln innebär risker vid laborationer eller liknande övningar.

 

Förra året bestämde kommunen Skurup
att elever inte fick ha släja på sig i skolan.
Många tyckte att det var fel.
Och nu har också en domstol sagt
att Skurup inte får förbjuda slöjor.

 

Domstolen sa att ingen lag
kan göra så att man får förbjuda slöjor.

 

Skolor kan bara bestämma vad elever ska ha på sig
i två situationer.
Den första är om kläderna gör det väldigt svårt
för elever och lärare att prata med varandra.
Den andra är om kläderna kan vara farliga
till exempel när man gör experiment i ett labb.