Svenskar vill satsa på skolan för att minska kriminaliteten

Foto: Pixabay

Utsatt område

I Sverige finns cirka 60 områden som polisen anser är utsatta. Ett utsatt område är ett avgränsat område i en stad där arbetslösheten och de sociala problemen är större än i övriga samhället.

 

Nio av tio svenskar tror att ökade resurser till skolan är viktiga för att bekämpa kriminalitet. Det visar en undersökning som företaget Novus, som utför så kallade opinionsundersökningar, har gjort.

 

Novus är ett företag som undersöker vad människor tror och tycker om olika saker. SVT ville veta vad människor tycker är viktigast för att det ska bli färre brott i samhället. Därför frågade SVT Novus att undersöka det. Novus, i sin tur, frågade då människor på olika platser i Sverige vad de tycker är viktigast för att minska kriminaliteten.

 

Oavsett i vilket område man bor i, tycker nio av tio att förebyggande åtgärder är viktiga, till exempel mer resurser till skolan.

 

Men många tror även att hårdare straff och fler poliser kommer minska antalet brott.

 

Kim Nilvall jobbar med utsatta områden på polisens utvecklingscentrum Väst. Han har också varit redaktör för boken och forskningsrapporten ”Att vända utvecklingen. Från utsatta områden till trygghet och delaktighet”.

 

– Att öka straffen är inte lösningen på problemet. Istället handlar det om att titta på ungas uppväxt i de här områdena och ge dem möjligheter och större stöd, säger han till SVT.

 

Kim Nilvall anser också att det är viktigt att det finns poliser på plats i områdena.

 

– Polisnärvaro behövs för att försöka lösa problemen tillsammans med lokalsamhället, säger han.

Novus är ett företag
som undersöker vad människor tycker om olika saker.
Nu har de gjort en undersökning om
vad människor tror minskar brott.

 

Undersökningen visade att många människor
tycker att det är viktigt att satsa pengar på skolan.
De tror att det blir färre brott i samhället
om alla människor har gått i en bra skola.

 

Många människor tror också
att det är viktigt med hårda straff och fler poliser.

 

Kim Nilvall jobbar med brott
och hur man kan minska antalet brott.
Han säger också att det är viktigt
att det finns poliser.

 

Men han säger att det inte fungerar så bra
med hårda straff.
Människor som gör olika brott bryr sig nämligen
inte så mycket om hur hårda straffen är.