Många barn i Sverige har upplevt fattigdom

Bild: Pixabay

 

Hälften av alla barn i Sverige som är födda år 2000 har upplevt fattigdom. Det visar rapporten Millenniebarnen som är framtagen av Rädda Barnen och forskare från Malmö universitet.

 

I studien har man undersökt ekonomisk utsatthet hos barn i Sverige som föddes år 2000 fram tills det att de fyllde 17 år. Barnen är födda i Sverige eller har flyttat till Sverige.

 

Ekonomisk utsatthet innebär att barnen lever i en familj som har en väldigt låg inkomst eller att de får stöd från kommunen för att överleva.

 

Studien visar att hälften av alla barn födda år 2000 har upplevt ekonomisk utsatthet under något enstaka år. Och att ungefär vart åttonde barn har levt i fattigdom under en stor del av sin uppväxt.

 

Det här visar på stora brister i samhällssystemet skriver rapportförfattarna.

Rädda Barnen är en organisation.
De jobbar för att alla barn
ska må bra och ha ett bra liv.
Rädda barnen har skrivit en rapport
som heter Milleniebarnen.

 

Rapporten handlar om
barn som är födda år 2000.
Rapporten visar att många av de barnen
har levt i fattiga förhållanden.

 

Det betyder att de har växt upp
i familjer som inte har så mycket pengar.
Det är faktiskt hälften av alla barn
som är födda 2000 som har levt i fattiga föhållanden.

 

Rädda Barnen tycker inte
att det ska få vara så.
De säger att samhället inte fungerar på rätt sätt
när så många barn får leva i fattiga förhållanden.