Delad föräldraledighet ger trygga pappor

En pappa med sitt nyfödda barn.

Pappor som delar lika på föräldraledigheten med sin partner känner mindre föräldrastress. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

 

I Sverige har föräldrar rätt att vara lediga från sitt arbete när de får barn. Staten betalar även ut pengar till föräldrarna när de är föräldralediga.

 

När ett barn föds har föräldrarna rätt att vara lediga med betalning i totalt 480 dagar. Oftast är det mammorna som tar ut flest föräldradagar. 

 

Monica Lidbeck arbetar som forskare vid Göteborgs universitet. Hon har undersökt hur föräldrar upplever sin föräldraledighet. 

 

Monica Lidbecks undersökning visar att pappor som tar ut lika många dagar som sin partner när barnen är bebisar känner sig tryggare i sin roll som förälder.

 

Hennes forskning visar också att föräldrarnas relation blir bättre om de delar lika på föräldradagarna medan barnen är små.  

 

 

Veckans fördjupning: Pappor i Sverige

 

 

Statistik om pappor

 • Det finns cirka 2,5 miljoner pappor i Sverige.
 • Medelåldern för män som blir pappor för första gången är cirka 31, 8 år.

 

 • Det vanligaste är att en pappa har två barn.

 

 • De tre vanligaste pappanamnen år 2017 var : Lars, Anders och Mikael.

 

 

En bebishand som håller i en vuxenhand.

 

 

Föräldraledigheten

 • Sverige anses av många vara ett av världens bästa länder för föräldrar.

 

 • 1974 infördes föräldraförsäkringen. För första gången fick båda föräldrarna pengar från staten för att vara hemma med sina barn. Män tog i snitt ut 0,5 procent av föräldrapenningen det första året.

 

 • I dag tar papporna ut nästan 30 procent av föräldrapenningdagarna.

 

 • Pappor som bor i Västerbotten är lite bättre på att dela jämt på dagarna jämfört med pappor i andra delar av landet. Där ligger genomsnittet istället på 38 procent av föräldrapenningdagarna.

 

En pappa med sin dotter. De tittar på havet.

 

 

Fars dag

 • Fars dag infaller den andra söndagen i november.

 

 • Den som sägs vara först med att fira dagen var Sonora Smart Dodd. Hon bodde i USA och ville hylla sin far som ensam hade tagit hand om henne och hennes sex syskon.

 

 • På 30-talet kom fars dag till Sverige från USA. Mors dag hade då redan firats i Sverige i cirka 30 år.

 

Ett barn som håller i en rosa ros.

 

 

Källor

Statistiska central byrån

Nordiska museet

Försäkringskassan

Pappor som är lediga lika mycket
som sin partner för att ta hand om barnen
är mindre stressade än andra pappor.
Det visar ny foskning från Göteborgs universitet.

 

I Sverige har båda föräldrar rätt
att vara lediga från jobbet när de får barn.
Föräldrarna får också lite pengar från staten
så att de kan ta hand om barnet utan att jobba.

 

Föräldrarna har rätt att vara ledig i 480 dagar.
Men hur många dagar som var förälder ska vara ledig
får de bestämma lite själva.
Ofta är det mammorna som tar ut flest dagar.

 

Monica Lidbeck arbetar
som forskare vid Göteborgs universitet.
Hon har undersökt hur föräldrar
upplever sin föräldraledighet.

 

Hennes forskning visar att föräldrarnas relation
blir bättre om de delar lika på föräldradagarna.

 

 

Veckans fördjupning: Pappor i Sverige

 

 

Statistik om pappor

 • Det finns cirka 2,5 miljoner pappor i Sverige.
 • Medelåldern för män som blir pappor för första gången
  är cirka 31, 8 år.

 

 • Det vanligaste är att en pappa har två barn.

 

 • De tre vanligaste pappanamnen år 2017
  var Lars, Anders och Mikael.

 

 

En bebishand som håller i en vuxenhand.

 

 

Föräldraledigheten

 • Sverige anses av många vara
  ett av världens bästa länder för föräldrar.

 

 • 1974 infördes föräldraförsäkringen.
  Det betyder att föräldrar får pengar
  för att vara hemma med sina barn.
 • I dag tar papporna ut nästan
  30 procent av föräldrapenningdagarna.

 

 • Pappor som bor i Västerbotten är lite bättre
  på att dela jämt på dagarna jämfört med
  pappor i andra delar av landet.

 

En pappa med sin dotter. De tittar på havet.

 

 

Fars dag

 • Fars dag är den andra söndagen i november.

 

 • Sonora Smart Dodd kan ha varit den första
  som firade fars dag.
  Hon ville fira sin pappa som tagit hand om henne
  och hennes sex syskon.
 • På 30-talet kom fars dag till Sverige från USA.
  Mors dag hade då redan firats i Sverige i cirka 30 år.

 

Ett barn som håller i en rosa ros.