Forskare har hittat snö på Pluto

Metan

Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri och färglös gas.

 

Metan är den största beståndsdelen i naturgas och biogas som bägge används som bränslen.

 

Metangas förekommer rikligt i rymden och det finns jätteplaneter bestående till stor del av metangas.

På dvärgplaneten Pluto finns snötäckta berg som påminner om de i Alperna. Men ny forskning visar att krafterna som format Plutos islandskap skiljer sig från de som bildar is på jorden. 

 

När satelliten New Horizons flög förbi Pluto år 2015 upptäckte amerikanska rymdstyrelsen Nasa att det fanns berg på Pluto som likande bergen i alperna.

– Det var första gången som vi upptäckte berg i vårt solsystem som vi är vana att se här på jorden. Därför var det intressant att titta närmare på, säger Bertrand Tanguy som är forskare på amerikanska rymdstyrelsen Nasa.

 

På jorden är det som varmast på marken för att sedan bli kallare ju högre upp man kommer. När luften stiger kyls den ner och bildar iskristaller.

 

Men på Pluto är det är lika kallt på ytan som högre upp i luften. Det beror på att Pluto har en annan atmosfär än jorden. Det är inte luft utan metangas. När metangasen rör det kalla berget fryser den till is direkt.

 

Forskarna på Nasa som studerar processen på Pluto använder likadana datormodeller som normalt används för att förutspå väder här på jorden.

– Vi har två likadana landskap som är skapade på två helt olika sätt. Det ger oss kunskap för att förstå förstå klimatet på andra planeter, säger Bertrand Tanguy på Nasa.

 

2015 flög satelliten New Horizon
förbi dvärgplaneten Pluto.
Då tog den kort på Pluto.
Forskarna såg då att det fanns berg på Pluto.

 

Det var första gången man upptäckte
att det fanns berg på andra himlakroppar än jorden.
På bergen finns det också snö
vilket gör att de ser likadana ut som jordens berg.

 

Jorden och Pluto skiljer sig mycket från varandra.
Därför var det märkligt att
de var så lika varandra när det kommer till berg.

 

Det är intressant för forskarna eftersom
de kan lära sig mer om hur klimat fungerar
på andra planeter.

– Vi har två likadana landskap
som är skapade på två helt olika sätt.
Det ger oss kunskap för att förstå förstå klimatet
på andra planeter
säger Bertrand Tanguy som är forskare på Nasa.