Världsteckenspråksdagen

Tecknet för "Jag älskar dig". Foto: Arkivbild

Världsteckenspråksdagen firas varje år den 10 september. Syftet med dagen är att uppmärksamma och främja läget för teckenspråket i Sverige och övriga världen.

 

På många håll i världen kämpar fortfarande många döva för rätten att använda teckenspråk.

 

Sverige är nämligen ett av fåtal länder i världen som erkänt teckenspråket som ett språk.

 

På engelska förkortas dagen WDSL – The World Day of Sign Languages.

 

Teckenspråket skiljer sig mellan olika länder, för precis som talspråket är olika i olika länder, är även teckenspråket det.

 

Den 10 september år 1880 bestämde man på en dövlärarkongress i Milano att förbjuda teckenspråk som undervisningsspråk för att istället bara jobba med oralmetoden. Det beslutet anser man idag var felaktigt.

 

Att få använda sitt språk är en grundläggande rättighet. Att inte ha den rätten innebär ett stort hinder för individers möjligheter att utvecklas.

 

Veckans fördjupning: Teckenspråk

 

Teckenspråket i Sverige

 

Omkring 30 000 personer i Sverige använder det svenska teckenspråket. Av dessa är det mellan 8 000 – 10 000 som har teckenspråket som sitt modersmål.

Riksdagen i Sverige tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som de dövas förstaspråk.

Teckenspråket har en juridisk ställning som liknar de officiella minoritetsspråken.

Den 1 juli 2009 stiftades språklagen. Den reglerar även svenskt teckenspråk. Staten, landstingen och kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och arbeta för teckenspråket.

 

 

Svenska handalfabetet

 

Det svenska handalfabetet skapades av Pär-Aron Borg 1808 för användning i undervisning.

Döva använder handalfabetet när de bokstaverar namn, främmande ord eller ord som inte har något tecken.

Personer som inte kan teckenspråk kan använda handalfabetet för att kommunicera med döva.

Klicka på  bilden Svenska handalfabet för att lära er svenska handalfabet och mer information.

 

 

 

Turkos

 

Färgen turkos symboliserar döva och teckenspråk.

Namnet turkos kommer från halv-ädelstenen turkos som skiftar mellan blått och grönt i nyans.

Turkos hör till de första ädel- och halvädelstenar som människan började bryta. På engelska heter turkos turquoise.

I minst två tusen år har regionen Persien (där Iran ingår) varit den mest betydelsefulla producenten av halvädelstenen turkos.

Om man blandar färgerna blått och grönt får man kulören turkos som upplevs som ren och fräsch.

 

 

Källor:

Sveriges dövas riksförbund: https://sdr.org/

Regeringen: https://www.regeringen.se/

https://sv.wikipedia.org

Varje år den 10 september
firas världens teckenspråksdag.
Den firas för att uppmärksamma teckenspråket
både i Sverige och i övriga världen.

 

Teckenspråk är ett språk med händerna.
Det är bra för människor
som till exempel inte kan höra eller prata.
Då kan de prata med sina händer istället.

 

På många ställen tror man inte
att teckenspråk är ett riktigt språk.
Men det är det.

 

Teckenspråk är olika i olika länder.
Det engelska teckenspråket
är inte likadant som det svenska teckenspråket.

 

Veckans fördjupning: Teckenspråk

 

Teckenspråket i Sverige

 

I Sverige är det ungefär 30 000 personer
som använder teckenspråk.
Och av dem är det mellan 8 000 och 10 000
som har teckenspråket som modersmål.
Det betyder att det är det första språk de lär sig.

 

1981 bestämde Sveriges riksdag
att teckenspråk ska vara dövas förstaspråk.
Då var det inte så många
som tyckte att teckenspråk var ett riktigt språk.

 

 

Svenska handalfabetet

 

De olika bokstäverna i alfabetet
har egna tecken.
De kallas handalfabetet.
Handalfabetet skapades av Pär-Aron Borg.
Han skapade det för över hundra år sen, 1808.

 

Handalfabetet är bra när man till exempel
ska teckna olika namn.
Det är också bra när man använder ett ord
på ett annat språk som inte har ett eget tecken.

 

 

 

Turkos

 

Turkos är en färg
som är en blandning mellan grönt och blått.
Den färgen är en symbol för döva och teckenspråk.
Många upplever turkos som en
ren och fräsch färg.