Stenhögar får inte flyttas

Stenhög

Hotade djur- och växtarter kan vilja bo i stenhögar. Foto: Pixabay.

Om du ser en hög med stenar måste du låta dem vara. De kan vara skyddade enligt lag.

 

Har du någon gång tagit en promenad på landsbygden kanske du lagt märke till stenmurar som går över åkrar, hagar och fält. En del av de här stenmurarna är väldigt gamla och får inte flyttas.

 

Men det finns nog inte så många som känner att att det här också kan gälla en hög med stenar. De omfattas nämligen av biotopsskyddet.

 

Ett biotopsområde är ett mark- och vattenområde som är viktigt att bevara eftersom hotade djur- och växtarter vill bo där. När sådana områden skyddas så förbättras den biologiska mångfalden.

 

Att även en stenhög är skyddad beror på de djur som kan bestämma sig för att bo där. Det är många arter som tycker om att bo i både stenmurar och i stenhögar.

 

Karin Kanterud arbetar som naturskyddshandläggare vid länsstyrelsen i Kronoberg. Hon säger att det vissa kan få ta bort sin stenmur eller sin stenhög, om de har ett särskilt skäl för att göra det.

Ibland om man är ute och går på landet
kan man få se en stenhög.
De brukar ofta vara väldigt gamla.

 

De är faktiskt förbjudet
att flytta stenarna i en stenhög.
Det beror på en lag.
Den lagen heter biotopsskyddet.

 

Gamla stenmurar är skyddade av den lagen
även om det inte är så många som vet det.
Det beror på att många djur
tycker om att bo i på sådana ställen.

 

Länsstyrelsen är en myndighet
som jobbar med djur- och naturfrågor.
På Länsstyreslen jobbar Karin Kanterud.
Hon säger att man behöver få ett särskilt tillstånd
om man verkligen behöver flytta på en stenhög.