Frånvaron har ökat under pandemin

Tavla i klassrummet

Många elever har ökat sin frånvaro under pandemin.

Elever som redan har hög frånvaro har använt pandemin som ursäkt för att inte komma till skolan.

 

Under pandemin har grundskolorna varit öppna som vanligt medan gymnasieskolorna endast har haft distansundervisning.

 

Pandemin håller i sig och nu ska alla skolor hålla öppet på ett tryggt och säkert sätt.

 

Skolinspektionen har intervjuat 106 skolor för att få reda på hur det har gått under vårterminen.

 

Skolorna tycker bland annat att många elever har använt coronapandemin som en ursäkt att inte komma till skolan.

– En del elever som redan innan pandemin hade varit frånvarande i stor utsträckning har fortsatt vara frånvarande, ibland i högre utsträckning än tidigare, säger Linda Källman till Sveriges radio. Hon är utredare på Skolinspektionen.

 

Skolan har flera utmaningar inför det nya läsåret. Fler elever behöver extra stöd nu. Nyanlända elever har haft svårt med undervisning på distans och elever som går praktiska utbildningar har inte kunnat göra sin praktik.

 

Det positiva är att elever och lärare har blivit bättre på att använda digitala verktyg.

– Ökad användning av digitala verktyg och ökad samverkan inom och mellan skolor är positiva effekter, säger Linda Källman till Sveriges radio.

 

Fundera och diskutera

  1. Hur har det varit att börja skolan igen?
  2. Hur märks det på din skola att vi är inne i en coronapandemi?
  3. Är det något särskilt du ser fram emot i höst?

Skolinspektionen är en myndighet.
De jobbar med att se till
så att skolorna sköter sitt arbete på ett bra sätt.

 

Under våren har Skolinspektionen
undersökt hur det ser ut med elevernas frånvaro.
De har alltså undersökt hur många elever
som faktiskt går till skolan.

 

Många elever som redan missade mycket skola
fortsatte att inte vara i skolan så mycket.
Men de använde coronaviruset
som en ursäkt för att inte komma i våras.

 

Men det har också hänt bra saker.
Många skolor har blivit bättre på
att använda digitala verktyg,
till exempel datorer när de lär ut saker.

 

Fundera och diskutera

  1. Hur har det varit att börja skolan igen?
  2. Hur märks det på din skola att vi är inne i en coronapandemi?
  3. Är det något särskilt du ser fram emot i höst?