Trångt i kollektivtrafiken när skolorna öppnar

En buss i Lund

Det kan bli trångt på bussar, tåg och tunnelbana när skolorna börjar. Foto: Karl-Johan Hjertström / Skånetrafiken.

Nästa vecka är det skolstart. Det kan bli svårt att hålla avstånd i kollektivtrafiken när alla ska åka tåg, buss eller tunnelbana samtidigt.

 

Under vårterminen stängde landets gymnasieskolor på grund av coronapandemin. Nu ska alla gymnasieskolor öppna igen. Många känner sig oroliga för att det kan bli svårt att hålla avstånd i skolans korridorer och klassrum.

 

Bolagen som sköter kollektivtrafiken i landet är oroliga att det kan bli trångt när alla ska resa samtidigt, alltså i rusningstid.

 

En förändring från i våras är att gymnasieskolorna öppnar igen. I våras studerade gymnasieeleverna på distans. Men regeringen har sagt att gymnasieskolorna kan erbjuda distansundervisning för vissa elever så att inte alla åker till skolan samtidigt.

– Fokus just nu ligger på att begränsa smittspridningen i landet. Det måste gå först. Samtidigt ska vi göra allt vi kan för att underlätta för eleverna att fortsätta sin utbildning, även i detta extraordinära läge, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

 

Lärarförbundet är lärarnas fackförbund. De säger att både distansundervisning och olika starttider kan vara förvirrande för eleverna och att det kan svårt för lärarna. De tycker inte att det är skolorna som har ansvar om det blir trångt i kollektivtrafiken.

– Att lösa trängsel i kollektivtrafiken är inte en fråga för skolan i första hand, det är en fråga för trafikbolagen och Sveriges regioner. Det är först när alla möjligheter där är uttömda som det kan bli aktuellt att anpassa skolans start- och sluttider, säger Maria Rönn till SVT. Hon är vice ordförande i Lärarförbundet.

Under våren stängde gymnasieskolorna
på grund av coronaviruset.
Men nu till hösten ska
skolorna öppna igen.

 

Det betyder att många elever
behöver åka buss eller tåg till skolan.
Då kan det bli svårt för alla som åker
att hålla avstånd till varandra.

 

Bolagen som äger bussarna
är oroliga för att människor kan smitta varandra då.

 

Regeringen har sagt att om skolorna vill
kan de fortsätta lära ut på distans.
Men vissa tycker att
skolorna inte ska ansvara för bussar och tåg.