300-års jubileum för svensk drottning

Den 24 juli är det 300 år sedan drottning Lovisa Ulrika föddes. Lovisa Ulrika var svensk drottning under mitten av 1700-talet. Hon gjorde mycket för kulturen i Sverige under sin tid och byggde bland annat Drottningholms slottsteater.

 

Lovisa Ulrika var svensk drottning i 20 år under mitten av 1700-talet. Hon var från Tyskland och gifte sig år 1744 med den svenska kronprinsen Adolf Fredrik. När kronprinsen pappa, kung Fredrik I, dog år 1751 blev Adolf Fredrik kung och Lovisa Ulrika drottning.

 

Lovisa Ulrika var intresserad av vetenskap, konst och kultur. Men hon var inte särskilt imponerad av det svenska hovet. Därför bjöd hon in berömda vetenskapsmän och anställde skådespelare. Hon byggde också bland annat ett bibliotek och en slottsteater.

 

Lovisa Ulrikas 300-års jubileum firas bland annat med en digital festival som arrangeras av Livrustkammaren, ett museum i Stockholm.

 

Text: Jennie Lindholm

Lovisa Ulrika var svensk drottning i 20 år
under mitten av 1700-talet.
Hon var från Tyskland men gifte sig
med den svenska kronprinsen Adolf Fredrik.

 

Den 24 juli är det 300 år sen
Drottning Lovisa Ulrika föddes.
Det ska ett museum som heter Livrustkammaren fira.
De ska hålla en digital festival.

 

Lovisa Ulrika var intresserad av
till exempel kultur, konst och vetenskap.
För att göra Sverige bättre
byggde hon bibliotek och bjöd in vetenskapsmän.