Domstol säger att Preem får bygga ut

Preemraff i Lysekil

Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Foto: Preem.

Oljebolaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i den svenska staden Lysekil. Många är kritiska till detta eftersom det innebär ökade utsläpp. Men mark- och miljödomstolen sa i måndags ja till Preems planer. Nu är det upp till regeringen att ta ett beslut.

 

Ett oljeraffinaderi är en fabrik där råolja omvandlas till olika produkter som till exempel bensin eller diesel.

 

Preems planerade utbyggnad kommer att utöka deras utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 ton per år. Det är ungefär 17 procent av Sveriges totala utsläpp från all industri i Sverige. Därför är detta ett så viktigt beslut för hela landet.

 

Preem menar själva att de gör vad de kan för att minska sina egna utsläpp. Detta gör de bland annat genom att fånga in koldioxid och producera förnybara drivmedel.

 

I Lysekil har den debatten delat folk i två läger. Det är bra att många i trakten får jobb, men det är sämre för miljön.

 

Mark- och miljödomstolen har gett sitt godkännande om utbyggnaden. Nu är det upp till regeringen att fatta ett beslut.

Preem är ett oljebolag.
De vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil.
Ett oljeraffinaderi är en fabrik
där rå olja blir till drivmedel som till exempel bensin. 

 

En domstol sa i måndags
att Preem ska få bygga ut sitt oljeraffinaderi.
Men det kommer öka Preems utsläpp.
De kommer släppa ut nästan dubbelt så mycket
om de bygger ut sitt oljeraffinaderi.

 

Därför måste nu regeringen bestämma
om de ska tillåta Preem att bygga ut.

 

I Lysekil, där oljeraffinaderiet ligger,
finns det olika åsikter.
Vissa tycker att det är bra
eftersom det ger många nya jobb.
Men andra tycker det är dåligt
eftersom det kommer skada miljön.