Gymnasieelever återvänder till skolan i höst

En korridor

I höst ska gymnasieskolornas korridorer och klassrum fyllas med elever.

Under våren har Sveriges gymnasieelever pluggat hemma på grund av coronaviruset. Men nu säger Stefan Löfven att skolorna ska öppna i höst.

 

Det har minst sagt varit ett ovanligt år hittills. Kanske kommer hösten bli lite mer som vanligt, i varje fall för elever som går på gymnasiet.

 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör säger att de inte ser någon större smittspridning bland barn och ungdomar. Därför tycker de att gymnasieskolorna kan få öppna igen efter sommaren.

 

De elever som halkat efter under våren ska få möjlighet att ta igen det över sommaren och hösten, säger utbildningsminister Anna Ekström.

 

Men Lärarnas riksförbund är inte säkra på att det kommer finnas tillräckligt med lärare för att stötta upp med extra undervisning.

– Jag tror att det finns ganska begränsade möjligheter för lärarna att jobba extra, man orkar inte med det, säger Åsa Fahlén till Sveriges Radio. Hon är ordförande i Lärarnas riksförbund.

 

Regeringen tog beslutet att stänga gymnasieskolorna den 17 mars. Nu när skolorna öppnar igen påminner Stefan Löfven oss om att vi måste fortsätta vara försiktiga.

– Under den här krisen har de flesta tagit ett stort ansvar, och det är ett ansvar som fortsatt kommer att behövas nu när vi återgår till vanlig studieverksamhet. Så när vissa lättnader görs så gäller fortfarande sunt förnuft, stor försiktighet och eget ansvar, sa han på presskonferensen.

På grund av coronaviruset
har gymnasieeleverna plugga hemifrån.
Men till hösten ska de få komma tillbaka
till skolorna.

 

Folkhälsomyndigheten säger
att barn och unga inte smittar lika mycket.
Därför tycker de att gymnasieelever
ska få komma tillbaka till skolan till hösten.

 

Gymnasieskolorna började undervisa på distans
den 17 mars i år.
Nu när de ska öppna igen
är det viktigt att fortsätta vara försiktiga.