De nationella minoriteterna har funnits i 20 år

Den romska flaggan

Romernas flagga. Foto: Malin A Junkka.

I 84 av Sveriges 290 kommuner har människor laglig rätt att använda sitt nationella minoritetsspråk i kontakt med myndigheterna. Däremot har undervisningen av minoritetsspråken fått kritik av Europarådet.

 

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar blev alla nationella minoriteter för 20 år sedan. Det betyder att den svenska staten har lovat att skydda deras språk och kultur.

 

En minoritet är en mindre grupp än den stora gruppen i till exempel ett land. Motsatsordet är majoritet. Men även om minoriteterna är mindre grupper så har de levt i vårt land under en väldigt lång tid. Därför är det viktigt att de har en självklar plats i det svenska samhället.

 

Den så kallade minoritetslagen har lett till att 84 av Sveriges 290 kommuner får statligt stöd för att kunna ge samhällsservice (som till exempel äldreomsorg och förskola) på språken samiska, finska och meänkieli. Människor som talar något av språken har laglig rätt att använda det när de kommer i kontakt med myndigheterna.

 

Minoritetslagen har också gjort att judar och romer har fått mer inflytande i sådant som bestäms i kommunen.

 

Men när det gäller undervisningen av språken så har Sverige fått kritik av Europarådet. De arbetar för att skydda de mänskliga rättigheterna i Europa. De tycker inte att undervisningen av de nationella minoritetsspråken är speciellt bra.

 

Sverige säger att de tagit åt sig av kritiken och att de ska göra så att undervisningen blir bättre.

 

 

Veckans fördjupning: Sveriges fem nationella minoriteter

 

Samer

Samerna är ett av världens urfolk. Deras ursprungliga landområde heter Sápmi och betyder Sameland. Området sträcker sig genom de norra delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

 

Samerna levde länge på jakt, fångst, fiske och renskötsel. Men på senare tid lever de mer på turism, slöjd, konst och musik. Idag är samer bosatta på många platser och arbetar inom många olika yrken.

 

Det finns 20 000–35 000 samer i Sverige som talar olika varieteter av samiska. Den 6 februari är samernas nationaldag. Dagen har blivit allmän flaggdag i Sverige. Den samiska nationalsången heter Sámi soga lávlla – ”Samefolkets sång”.

 

Samernas flagga
Samernas flagga. Foto: Marie Enoksson.

 

Judar

Judar finns i många länder. De har en lång kulturell tradition och talar språken hebreiska och jiddisch.

 

Judarna har levt i fara långt bak i historien, inte bara under andra världskriget då Förintelsen ägde rum. Därför har tusentals judar sökt sig till Sverige genom århundradena. I Sverige var det länge förbjudet för judar att utöva sin religion, dessutom fick de inte ha rättigheter långt in på 1800-talet.

 

Det finns i dag 20 000–25 000 judar bosatta i Sverige. Minoritetsspråket är jiddisch.

Sjuarmad ljusstake
Sjuarmad ljusstake, menora, fotad i synagogan i Stockholm. Foto: Johan Jeppsson

 

Romer

Romer kan ha exempelvis svenskt, finskt och utomnordiskt ursprung. Även de som kallas resande räknas i Sverige till den romska minoriteten. Romer och resande finns i dag i hela Europa men räknar sitt äldsta ursprung till Indien och nuvarande Pakistan.

 

Liksom samiskan finns minoritetsspråket romani chib i flera olika varianter.
Språket brukar kallas romani eller romanés. 

 

Romer har under lång tid och i många länder diskriminerats. Många arbetar för att det ska bli bättre skolundervisning för romska barn och ungdomar. Romerna har en gemensam internationell dag, 8 april. De har också en egen flagga och en nationalhymn, Gelem, gelem, vilket betyder ”Jag har vandrat”.

 

Det finns 50 000–100 000 romer i Sverige bosatta över hela landet.

 

Den romska flaggan
Romernas flagga. Foto: Malin A Junkka.

 

Sverigefinnar

Fram till 1809 var Finland och Sverige ett och samma land. Därför har det talats finska i Sverige under en lång tid. Under andra världskriget kom också många finska krigsbarn till Sverige.

 

I dag är Norrbottens län och Mälardalen de områden som har flest invånare med finska som modersmål. Det finns 26 kommuner där medborgarna har rätt att använda finska i sina kontakter med myndigheterna, i förskolan och inom äldrevården.

 

Det finns 450 000–600 000 sverigefinnar i Sverige. Många bor i Stockholm-Mälardalen. Minoritetsspråket är finska.

Sverigefinska flaggan
Sverigefinska flaggan. Foto: Wikimedia commons.

 

Tornedalingar

Ända sedan medeltiden har finska varit det dominerande språket i Tornedalen. Så heter området på bägge sidor om Könkämä-Muonio-Torne älv.

 

När Sverige och Finland skildes åt 1809 drogs den nya riksgränsen längs älven och det gamla Tornedalen klövs mitt itu. Västra Tornedalen blev svenskt område och befolkningen blev en minoritet med tornedalsfinska som idag kallas meänkieli.

 

Precis som samer och sverigefinnar har många tornedalingar inte fått eller vågat tala sitt språk i skolan. I dag har de laglig rätt att använda meänkieli i sina kontakter med samhället i fem kommuner.

 

Det finns cirka 50 000 tornedalingar i Sverige. De flesta bor i Norrbotten. Minoritetsspråket heter meänkieli som betyder ”Vårt språk”.

Tornedalingarnas flagga
Tornedalingarnas flagga. Foto: Länsstyrelsen.

 

Källor:

Nordiska museet

Västarvet

I år har Sveriges minoriteter
varit skyddade med en lag i 20 år.
84 av 290 kommuner i Sverige
är också skyldiga att hjälpa minoriteter
på deras eget språk.

 

En minoritet är en grupp människor
som är färre än den stora gruppen.
Den stora gruppen i ett samhälle
kallas för majoritet.

 

Majoriteten i Sverige är svenskar.
Men det finns fem minoritets-grupper.
De är:

  • judar
  • romer
  • samer
  • sverigefinnar
  • tornedalingar.

Lagen som har funnits i 20 år
säger att Sverige ska skydda dessa minoriteter.
Sverige ska skydda deras kultur och deras språk.

 

Men Sverige har fått kritik av Europarådet.
De tycker inte att Sverige är tillräckligt bra
på att lära minoriteterna sitt eget språk.

 

Veckans fördjupning: Sveriges fem nationella minoriteter

 

Samer

Samerna är ett av världens urfolk.
De bor i ett område som heter Sápmi.
Det betyder Sameland
och ligger i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

 

Det finns 20 000–35 000 samer i Sverige.
De talar olika varianter av samiska.
Den 6 februari är samernas nationaldag. 

Samernas flagga
Samernas flagga. Foto: Marie Enoksson.

 

Judar

Judar finns i många länder.
Det är en grupp människor
som har funnits väldigt länge.

 

Men judarna har många gånger
under historien varit i fara.
I Sverige har de inte heller alltid
haft alla rättigheter.

 

Det finns i dag 20 000–25 000 judar
som bor i Sverige.
Sverige ska skydda det judiska språket jiddisch.

Sjuarmad ljusstake
Sjuarmad ljusstake, menora, fotad i synagogan i Stockholm. Foto: Johan Jeppsson

 

Romer

Romer är ett folk som har en lång tradition
av att resa runt i olika länder.
Det finns romer i hela Europa
men från början kom de från Indien och Pakistan.

 

Romerna har ett språk som heter romani chib.
Det finns precis som samiskan
många olika varianter av dete språket.

 

Det finns 50 000–100 000 romer i Sverige
som bor i hela landet.

 

Den romska flaggan
Romernas flagga. Foto: Malin A Junkka.

 

Sverigefinnar

Till och med 1809 var Sverige och Finland
samma land.
Under andra världskriget
kom det också många finska barn till Sverige.

 

Därför finns det många i personer i Sverige
som har finska rötter.

 

Det finns 450 000–600 000 sverigefinnar i Sverige.
Många bor i Stockholm-Mälardalen.
Minoritetsspråket är finska.

Sverigefinska flaggan
Sverigefinska flaggan. Foto: Wikimedia commons.

 

Tornedalingar

Tornedalen är ett område
som ligger mellan gränsen av Sverige och Finland.
När Sverige och Finland blev två länder
hamnade den nya gränsen mitt emellan Tornedalen.

 

Tornedalingarna pratar finska
men många hamnade i Sverige.

 

De som hamnade i Sverige
pratar idag en variant av finska
som kallas Meänkieli.
Det betyder ”vårt spårk”.

 

Det finns cirka 50 000 tornedalingar i Sverige.
De flesta bor i Norrbotten.

Tornedalingarnas flagga

Tornedalingarnas flagga. Foto: Länsstyrelsen.