Biblioteken blir färre i Sverige

Ett barn sitter på ett bibliotek och bläddrar i en bok.

Biblioteken i Sverige har blivit färre.

36 folkbibliotek har försvunnit i Sverige sedan 2015. Dessutom lånar vi mindre böcker, boklånen har minskat med 16 procent i de nordiska länderna.

 

Kulturanalys Norden är en grupp som håller koll på kultur som vi i Norden tar del av. En ny rapport som de har gjort visar att vi lånar mindre böcker och att vi får färre bibliotek.

 

Sverige hat blivit av med flest bibliotek i de nordiska länderna. Mellan 2015 och 2018 lades 36 folkbibliotek ner i Sverige. På andra plats kommer Finland som blev av med 29 folkbibliotek.

 

Rapporten visar också att lånen av böcker har minskat med 16 procent sedan 2010 i Sverige, Danmark, Finland och Åland – trots att vi är fler som bor i länderna i dag.

 

Den största minskningen är i Danmark där lån av böcker har minskat med 35 procent. De som lånar mest böcker är Finland och Åland. I Sverige är det fler kvinnor än män som lånar böcker, mellan 62 och 63 procent.

 

Rapporten har inte kunnat ta med Island, eftersom Island räknar på ett annat sätt än övriga nordiska länder.

I Sverige lånar vi färre böcker
från bibliotek nu, än vad vi gjorde tidigare.
Många bibliotek har också fått stänga.
Det visar en ny rapport.

 

Rapporten kommer från Kulturanalys Norden.
Det är en grupp som jobbar
med kultur i hela Norden. 

 

Deras rapport visar att Sverige har lagt ned
fler bibliotek än andra nordiska länder.
I Sverige har 36 bibliotek stängt sen 2015.

 

I övriga Norden lånar folk också färre böcker.
Men de har inte stängt ned lika många bibliotek.