Förslag: Skolplatser ska lottas ut

Skolmaterial

Alla barn ska ha samma möjligheter i skolan.

Alla barn har inte samma möjligheter i skolan i dag. Nu har en utredning gjorts för att göra det mer rättvist för skolbarnen. Ett av förslagen är att ta bort kösystemet till skolor och förskolor.

 

Björn Åstrand arbetar på Umeå universitet. Han har varit med och tagit fram utredningen som i veckan har lämnats till utbildningsminister Anna Ekström (S). Björn Åstrand tycker att Skolverket ska bestämma var eleverna ska gå och inte eleverna själva. Han tycker också att en del av eleverna ska få lotta om vilka platser de ska få.

 

Björn Åstrand menar att kösystemet gör att elever inte har samma möjligheter. Det kan till exempel spela stor roll var eleven bor. På vissa skolor går det bättre för eleverna än andra.

– Den övergripande slutsatsen är att staten behöver ta ett större ansvar för att skolan ska bli mer likvärdig, skriver Björn Åstrand på Dagens Nyheters debattsida.

 

 

Fundera och diskutera

  1. Verkar det vara en bra grej att lotta ut skolplatser? Varför/varför inte?
  2. Vad är det bästa med din skola?
  3. Vad skulle göra din skola ännu bättre?

Idag har inte alla barn samma möjlighet
att klara av skolan bra.
Det vill de som bestämmer i Sverige ändra på.
Därför gjorde de en utredning.

 

En utredning är när regeringen frågar forskare
om hur man kan göra något bättre.
Utredningen om skolan kom med ett förslag
om hur skolan kan bli mer rättvis.

 

Förslaget var att ta bort kösystemet.
Då kan inte eleverna och föräldrarna själva bestämma
vilken skola eleverna ska gå på.
Det ska istället Skolverket bestämma.

 

Om kösystemet försvinner
blir det ingen tävling om att gå i den bästa skolan.
Då blir kanske alla skolor lika bra istället.