Många unga gillar kultur – men läser mindre

Pojke som sjunger

Många unga gillar hålla på med musik, konst och teater.

Många unga tycker om att hålla på med kulturaktiviteter på fritiden, som till exempel måla eller spela musik. Men unga läser mindre än tidigare.

 

Kulturintresset är framför allt stort bland ungdomar som är födda i ett annat land än Sverige. 2007 var det 20 procent som höll på med någon kulturaktivitet efter skolan. Den siffran har stigit till 40 procent under de senaste tio åren.

– Vi vet att en del av de nyanlända unga som kom till Sverige 2015 ägnar sig mer åt kultur, vilket är ett bra sätt att lära sig språket och komma in i det svenska samhället, säger Lena Nyberg till SVT.

 

Lena Nyberg är generaldirektör på myndigheten som gjort rapporten: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

 

Hon säger att hon tydligt kan se att ungdomar mår bra av att ha roliga saker att göra på sin fritid. Rapporten visar också att unga som är födda i annat land i Sverige läser mer än de som är födda i Sverige. De går också till biblioteket oftare.

 

Ungdomar som är födda i Sverige läser mindre och mindre. Mellan 2007 och 2018 halverades antal ungdomar som läser böcker, från 60 procent till 30 procent. Det här tycker Lena Nyberg är ett stort problem.

– Vi vet att läsandet har en stor påverkan på språkhantering, både ordförståelse och förmågan att formulera sig i skrift. Även om det i dag finns många sätt att kommunicera digitalt är det skrivna ordet basen, säger Lena Nyberg till SVT.

 

Men det är inte alla ungdomar som får möjlighet att syssla med någon rolig aktivitet.
– Det är framför allt hbtq-ungdomar, unga med funktionsvariationer och utrikesfödda som inte kan delta, och det är oroande, säger Lena Nyberg.

Många unga tycker om kultur.
Kultur kan vara många olika saker
till exempel musik, konst och böcker.

 

2007 var det ungefär 20 procent
som gjorde någon kulturaktivitet efter skolan.
Men nu är det 40 procent
alltså dubbelt så många.

 

Det är många som kom till Sverige 2015
som gör någon kulturaktivitet efter skolan.
De läser också mycket
och går ofta till biblioteket.

 

Men unga som är födda i Sverige
läser mindre och mindre.
Det är hälften så många som läser nu
än det var 2007.