Sveriges insekter har räknats

Insekt

Insekterna är viktiga för oss och vår planet.

Forskare har samlat in ungefär 20 miljoner insekter. De vill studera hur insekterna påverkar naturen och vad vi ska göra för att rädda dem för att utrotas.

 

Insamlingen av insekter är den största som någonsin har gjorts. Insamlingen tog fyra år och gjordes på femtio olika platser. Insekterna fångades i fällor som liknar små tält.

 

Insekterna samlades faktiskt in redan för tio år sedan. Men det har tagit tio år för forskarna att gå genom alla insekterna.

 

Nu är hela insamlingen klar och forskare har upptäckt 28 000 arter, många är helt nya som forskarna inte kände till tidigare. Men forskarna tror också att det finns ungefär 5 000 arter kvar i Sverige som vi ännu inte känner till.

 

Insekter har många viktiga funktioner i naturen, men i dag är många insekter hotade. Genom att samla in insekter på det här sättet hoppas forskarna få reda på hur insekterna mår.

 

Sveriges insekter i siffror

Steklar (getingar, bin och myror): 11 100 arter
Tvåvingar (myggor, flugor): 10 300 arter
Skalbaggar: 5 000 arter
Fjärilar (inklusive nattsländor, loppor): 3 200 arter
Insekter utan puppstadium (löss, gräshoppor, tvestjärtar): 3 300 arter 

Källa: Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 

För 10 år sen satte forskare upp fällor
för att fånga insekter.
Nu har forskarna hunnit räkna
alla insekter de fångade.

 

Forskarna har upptäckt
flera nya arter av insekter.
Men trots det tror forskarna
att det fortfarande finns många arter
som vi inte känner till i Sverige.

 

Men forskarna samlade inte in insekterna
bara för att räkna dem.
De ville också lära sig mer om insekter
och hur de mår.

 

Insekter är viktiga för naturen.
Därför är det bra att veta hur de mår
så man kan hjälpa dem om det behövs.