Katarina Taikon ska hedras i Örebro

Katarina Taikon

Katarina Taikon kämpade för romernas rättigheter. Foto: Björn Langhammar

Kommunen i Örebro har röstat för att författaren Katarina Taikon ska få ett minnesmärke.

 

Katarina Taikon var en svensk författare som skrev de populära barn- och ungdomsböckerna om flickan Katitzi. Böckerna blev senare också en tv-serie.

 

Redan 2015 lämnade Vänsterpartiet i Örebro in ett förslag till kommunfullmäktige att Katarina Taikon ska få en staty i staden.

 

Det är inte säkert att det blir en staty, men någon form av minnesmärke ska det bli.

 

Katarina Taikon är också känd som en person som kämpade för romers rättigheter i Sverige.

 

Hon föddes själv i ett tält i Almby utanför Örebro 1932. Hon flyttade ofta med sin familj och hade ingen möjlighet att gå i skolan. Hon fick lära sig att skriva och läsa i skolan.

 

Hennes första bok hette Zigenerska och kom ut 1963. Det var den första boken om romernas liv som var skriven av en person med romskt ursprung.

 

I resten av sitt liv fortsatte Katarina och hennes syster Rosa Taikon att skriva och debattera för att romer skulle få samma rättigheter som andra svenskar.

 

Romerna har levt i Sverige i minst 500 år och är en av Sveriges nationella minoriteter. 

Katarina Taikon var en svensk författare.
Hons skrev de populära barn- och ungdomsböckerna
om flickan Katitzi.
Böckerna blev senare o
ckså en tv-serie.

 

Hon föddes utanför Örebro 1932.
Katarina Taikon var rom
därför flyttade hon ofta och gick inte i skolan.

 

Nu har Örebro bestämt
att det ska bli ett minnesmärke av henne i staden.
Det är inte säkert ännu om det blir en staty
men något kommer det bli för att komma ihåg henne.

 

Romer är en minoritet i Sverige.
Det betyder att de är ett folk
vars språk och kultur ska skyddas.