BRIS: Syskonvåld ska tas på allvar

Ledsen flicka

Många barn är rädda för sitt syskon.

BRIS har kontakt med 25 000 barn varje år. Vart fjärde barn ringer in för att prata om sin familj, ofta är de rädda för sitt syskon.

 

Syskon bråkar i alla familjer. Ofta handlar det om små bråk som kan lösas igen. Men ibland kan det handla om allvarligare saker. Att någon verkligen är rädd för sin storebror eller storasyster.

– Det är ganska vanligt att barn beskriver en situation där de är rädda för ett äldre syskon och känner sig otrygga, säger Jonas Söderlund som är kurator på BRIS.

 

Han tycker att vuxna måste ta barnens känslor på allvar. Om det finns en konflikt så måste föräldrarna lyssna på sitt barn för att göra situationen bättre.

– Det är viktigt att lyssna på personen som är utsatt, men också på den som är våldsam. Våld föds inte i ett vakuum, det föds utifrån en frustration, säger Jonas Söderlund.

 

BRIS står för Barnens rätt i samhället. Du kan ta kontakt med BRIS på flera olika sätt: chatta, mejla eller skriv anonymt i deras forum. De har även ett telefonnummer, 116 111, som går bra att ringa gratis alla dagar klockan 14.00–21.00.

BRIS är en organisation
som jobbar för barnens rätt i samhället.
De får många samtal från barn
som känner sig rädda eller otrygga.

 

BRIS märker att många barn
ringer dem för de är rädda för ett syskon.
Därför säger BRIS att alla måste
ta det på allvar när syskon bråkar.

 

Syskon bråkar i många familjer.
Eftersom det är så vanligt
bryr sig föräldrarna kanske inte så mycket om det.

 

Men nu säger alltså BRIS
att det är viktigt att ta syskonbråk på allvar.
Då kan man lösa bråket snabbare
och barnen kommer må bättre.