Regeringen vill byta namn på särskolan

Två elever med ryggsäckar

Regeringen vill döpa om särskolan.

Ordet särskola kan få eleverna att känna sig utanför, säger regeringen. Nu ska nya namn diskuteras.

 

Elelever som går i en särskola har särskilda behov för att de ska kunna studera. Särskolan är i första hand för barn som inte kan nå upp till grundskolans krav på grund av en utvecklingsstörning.

 

Det finns i dag grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsskola. Skolorna lägger upp kurserna på den nivå som eleverna befinner sig på. De har också sitt eget sätt att ge betyg. Det är hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. 

 

Men ordet särskola har en negativ klang, säger utbildningsminister Anna Ekström.
– Många barn, ungdomar och föräldrar vill att särskolan ska byta namn. Användningen av ordet särskola kan förstärka en känsla av utanförskap hos eleverna i skolformen och leda till diskriminering, kränkningar och trakasserier i skolan, skriver hon i ett pressmeddelande.

 

De nya förslagen ska presenteras i februari nästa år.

Elever som har särskilda behov
kan gå i en särskola.
Men regeringen säger nu att ordet särskola
kanske ska bytas ut.

 

Särskola kan få barn som går i den
att känna sig utanför.
Därför ska regeringen nu diskutera
andra namn på skolan.

 

De nya namnförslagen
ska komma i februari nästa år.