Källkritikens dag

veckans fördjupning källkritik

Den 13 mars är det källkritikens dag. Då delar Internetstiftelsens ut sitt pris Det gyllene förstoringsglaset. Det går till personer eller organisationer som hjälper till att öka kunskapen om källkritik.

 

Källkritik är något viktigt som vi måste använda varje dag eftersom det hjälper oss att veta hur vi kan lita på det vi läser och ser.

 

Har du läst eller sett något som verkar för bra för att vara sant? Då ska du vara källkritisk! Genom att använda dig av källkritik och ställa några viktiga frågor kan du ta reda på om det du sett eller läst är trovärdigt.

 

Först behöver du ta reda på vem står bakom källan och om den verkar vara äkta. Sedan ska du fundera över varför källan är skapad. Är det för att underhålla? Är det kanske för att försöka påverka eller övertyga dig om något? Leta också hos andra källor för att ta reda på om samma information finns på flera ställen.

 

Veckans fördjupning: Källkritik

Vad är källkritik?

Källkritik är att fråga vem eller vad som är källan till något du hör eller läser. Det är helt enkelt att kontrollera att något stämmer, och att inte tro på saker du hör bara för att någon säger att det är sant.

Ett förstorningsglas

 

Vad är en källa?

En källa är ett ställe som du får information från. En källa kan vara en person, en text, en bild och mycket annat. Det är bra att tänka på vad källan är till saker du hör eller läser om.

Det finns något som man kallar för förstahandskälla och andrahandskälla. En förstahandskälla är till exempel en person som ser något hända och som sedan berättar det för dig. En andrahandskälla är någon som återberättar det som någon annan berättat för dem. Ett exempel på en andrahandskälla kan vara en journalist som intervjuar vad en annan människa varit med om och sen skriver om det.

En flicka viskar något till en annan

 

Hur använder du källkritik?

Att använda sig av källkritik är att ställa frågor om information som du har framför dig. Här är några bra frågor som du kan tänka på när du läser eller hör något:

  • Vem är det som ger dig den här informationen?
  • Vad har den här personen eller organisationen för kunskap?
  • När sa de det här?
  • Varför tror du att de säger det här?
  • Säger andra källor samma sak, eller säger de något helt annat?

Frågetecken

 

Varför behövs källkritik?

Det är viktigt med källkritik. Utan källkritik är det lätt att få fel information. Det du läser kan vara påhittat eller helt fel, och om det sprids vidare kan någon annan få reda på fel fakta eller bli lurad.

Checklista

Den 13 mars är det källkritikens dag.
Det är en dag för att komma ihåg
hur viktigt det är med källkritik.

 

På källkritikens dag
delar Internetstiftelsens ut ett pris.
Priset heter Det gyllene förstorningsglaset.

 

Priset går till personer eller organisationer
som hjälper till att sprida kunskap om källkritik.
Det är viktigt att veta om det vi läser och ser
är sant eller falskt.
Därför finns källkritik.

 

Du kan ställa olika frågor
om det du läser för att veta mer om det.
Då kan du lista ut om det du läser
är sant eller om någon försöker lura dig.

Veckans fördjupning: Källkritik

Vad är källkritik?

Källkritik är att undersöka
om information stämmer.
Källkritik är att fråga
om vem eller vad som är källan.

Ett förstorningsglas

 

Vad är en källa?

En källa är någonstans
där du får information från.
Det kan vara en person,
en bild eller en text.

Det finns förstahandskällor.
Det kan vara en person som sett något
och som sedan berättar om det.

Det finns också andrahandskällor.
Det är när någon berättar
vad den har hört från en annan person.

En flicka viskar något till en annan

 

Hur kan du använda källkritik?

Det finns flera frågor du kan ställa
när du ska vara källkritisk.
Här är några bra frågor:

  • Vem är det säger eller skriver det här?
  • Vad kan den här personen?
  • När berättade någon om det här?
  • Varför tror du att de säger det här?
  • Säger andra källor samma sak?

Frågetecken

 

Varför behövs källkritik?

Utan källkritik är det lätt 
att få fel information. 
Det du läser kan vara fel.
Och du kan bli lurad. 
Därför är det jätteviktigt
att vara källkritisk hela tiden.