Elever får plugga fler ämnen på distans

En elev med en dator

Elever i glesbygden ska få undervisning i fler ämnen på distans.

På många håll i landet finns det inte tillräckligt många utbildade lärare, framför allt utanför de stora städerna. Därför ska elever få plugga fler ämnen på distans.

 

Finns det ingen lärare med rätt utbildning på skolan så ska elever få undervisningen online. Eleven får ändå undervisningen på sin skola, även om läraren sitter någon annanstans. Det här kallas för fjärrundervisning.

– Oavsett var i landet du bor ska du få undervisning av utbildade och behöriga lärare, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

 

Det gäller både elever som går i grundskolan och elever som går i gymnasiet. Framför allt gäller det elever i glesbygden, alltså på platser utanför storstäderna. Där är lärarbristen som störst.

 

Sedan tidigare har det gått att få språkundervisning på distans. Nu vill regeringen att det även ska gälla ämnen som matte, teknik, NO och SO. 

 

Fjärrundervisningen gäller också elever av någon anledning har svårt att vara med i klassrummet. Det kan till exempel vara att eleven mår dåligt eller är sjuka.

 

Med den här ändringen hoppas regeringen att fler barn ska få en bättre utbildning, oavsett om det saknas lärare eller om de har särskilda behov.

 

Det här är en ändring i skollagen. Ändringen ska börja gälla till höstterminen, med start den 1 augusti.

På vissa ställen i Sverige
finns det inte tillräckligt många lärare.
Då blir det svårt för eleverna
att få rätt utbildning.

 

Därför ska nu elever få plugga
vissa ämnen på distans.
Då kan lärare på andra platser
lära eleverna i deras egna skola.
Det här kallas för fjärrundervisning.

 

Både elever i grundskolan
och elever på gymnasiet ska kunna få fjärrutbildning.
Det kommer mest bli elever som bor på landet
som kommer få fjärrundervisning.
Där saknas det nämligen flest lärare.

 

För att få mer fjärrutbildning
har politikerna ändrat i skollagen.
Den nya lagen kommer börja gälla
från och med den första augusti.