Barn sprider inte coronaviruset

Barn med skolväskor

Folkhälsomyndigheten säger att barnen ska gå tillbaka till skolan efter lovet.

Under de senaste veckorna har skolbarn i hela landet haft sportlov. Många föräldrar är nu oroliga att deras barn ska bli smittade av barn som varit bortresta. Men barn smittar inte andra barn, säger Folkhälsomyndigheten.

 

Folkhälsomyndigheten har ansvar för hälsofrågor. De arbetar bland annat för att skydda oss från sjukdomar och smittor.

 

Nu säger de att föräldrar kan låta sina barn gå i skolan. Hittills har inga barn smittat andra barn.

 

Det har nyligen gjorts en ny rapport om coronaviruset. I den står det att inga fall har hittats där smittan har kommit från ett barn.

 

Men andra länder tänker annorlunda än Sverige. I Japan får 13 miljoner skolbarn stanna hemma den här veckan.

 

Vissa föräldrar i Sverige vill också att barnen ska stanna hemma i några veckor. Men Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten tycker inte att att det är en bra idé i nuläget. Man ska inte låta rädslan ta överhand, säger hon.

Vissa barn har haft sportlov förra veckan.
När de träffas i skolan igen
är vissa föräldrar oroliga
att barnen ska smitta varandra med coronaviruset.

 

Folkhälsomyndigheten är en myndighet
som jobbar med människors hälsa.
De säger att barn inte smittar andra barn
med coronaviruset.

 

Men så fungerar det inte i alla länder.
I Japan till exempel får eleverna stanna hemma
i några veckor från skolan.

 

Karin Tegmark Wisell jobbar på Folkhälsomyndigheten.
Hon tycker inte att det är en bra idé
att låta barnen stanna hemma.
Hon säger att man inte ska låta rädslan styra.